Utvekslingsavtale mellom National Taiwan University of Arts og Det humanistiske fakultet

Taiwan er spennende både i verdenspolitikken og som et raskt voksende økonomisk og teknologisk samfunn! National Taiwan University of Arts tilbyr unikt og praktisk vinklet innblikk i emner innen asiatisk kunst og film. Filmskaperen Ang Lee (snikende tiger, skjult drage (2000) - og Brokeback Mountain (2005)) har for eksempel sin utdannelse herfra.

Hvem kan søke?

Avtalen er relevant for programstudenter ved Det humanistiske fakultet innen kunsthistorie/design, kinesisk kunsthistorie, musikk og medie-/filmvitenskap. Søkere hit bør ha praktisk erfaring med sitt fag og ved mange institutter ønsker man å se en portfolio av egne arbeider på søknadstidspunktet.

Alle søkere må ha et karaktersnitt på C eller bedre. Det er to helårsplasser (4 semesterplasser) og erfaringsmessig får alle kvalifiserte søkere plass.

Språk

Kinesisk og engelsk

Mye av undervisningen skjer i grupper og det er alltid lærere som kan veilede på engelsk selv om mye undervisning skjer på kinesisk.
De forskjellige programmene på bachelor og master har gjerne egne opptaksregler, noen krever språknivå B1 eller B2 i kinesisk, noen krever at man har en portfolio av egne arbeider å vise fram ved opptaket.

Hvilke emner kan jeg ta?

National Taiwan University of Arts har et bredt utvalg av programmer. Man kan velge emner på tvers av institutter, men noen institutter krever at man tar minst ett emne ved instituttet du tas opp til.

Se nærmere i guide for utvekslingsstudenter (2019/2020-utgaven) (pdf)

For fulltidsstudier på bachelornivå må du ta minst 16 credits i semesteret/32 credits per akademiske år.

Hvor lenge varer semesteret?

Høst: August - Januar (eksamensmåned)
Vår: Februar (etter kinesisk nyttår) - Juni (eksamen mot slutten av måneden)

Hva koster det?

Utvekslingsstudenter nominert av UiO betaler ikke skolepenger.

Det kan likevel påløpe avgifter på enkelte institutter for bruk av utstyr eller instrumenter  (eksempel: musikk ca NT$ 12,300 (BA)/NT$14,900 (MA) pr semester).

Dersom du er masterstudent og vil ta bacheloremner må man betale credit fee (NT$ 1,040/semester). Det er ikke tillatt for bachelorstudenter å ta kurs på masternivå.

 

Bolig

National Taiwan University of Arts tilbyr on-campus boliger for utvekslingsstudenter for NT£ 9,500 pr semester pr student.
Ønsker man å bo utenfor campus må du levere eget opplysningsskjema om dette før du reiser til Taiwan.

Visum

Du trenger visum. Taiwan har ikke noe eget studentvisum, så når du har fått Letter of Acceptance (opptaksbrev) fra National Taiwan University of Arts, må du søke et "extendable visitor visa (for opphold under 180 dager) eller et "resident visa" (for opphold over 180 dager).

For detaljer om dette, ta kontakt med Taiwans representasjonskontor i Norge når du har fått opptaksbrevet ditt.

Annet

 

Se også en YouTube video om National Taiwan University of Arts

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dokumentasjon som skal lastes opp på SøknadsWeb:
- Informasjon om dine språkkunnskaper i engelsk (minimum 4 fra videregående) og nivå i kinesisk
- Motivasjonsbrev (pdf) på engelsk

 

Om universitetet

Land

Taiwan

By

New Taipei City

Nettside

https://www.ntua.edu.tw/en/index.aspx


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Det humanistiske fakultet