Utvekslingsavtaler med universiteter i Belgia

Viser 1–17 av 17 avtaler
Utvekslingsavtale mellom By Nivå
Université Catholique de Louvain og Institutt for kriminologi og rettssosiologi Brussel Bachelor
Université Catholique de Louvain og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk Brussel Master
Université Catholique de Louvain og TIK Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur Brussel Master
Université Catholique de Louvain og Økonomisk institutt Brussel Master
Université Libre de Bruxelles og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Brussel Master
Vrije Universiteit Brussel og Farmasøytisk institutt Brussel Master
Universiteit Gent og Avdeling for ernæringsvitenskap Gent Master
Universiteit Gent og Det humanistiske fakultet Gent Bachelor
Universiteit Gent og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Gent Bachelor, Master og Ph.d.
Universiteit Gent og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Gent Bachelor
Universiteit Gent og Institutt for musikkvitenskap Gent Bachelor og Master
Katholieke Universiteit Leuven og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Leuven Bachelor, Master og Ph.d.
Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for biovitenskap Leuven Bachelor og Master
Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Leuven Bachelor, Master og Ph.d.
Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Leuven Bachelor, Master og Ph.d.
Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for medier og kommunikasjon Leuven Bachelor og Master
Katholieke Universiteit Leuven og Institutt for statsvitenskap Leuven Bachelor og Master