Utvekslingsavtaler med universiteter i Danmark

Viser 1–23 av 23 avtaler
Utvekslingsavtale mellom By Nivå
Konservatorskolen (Det Kongelige Danske Kunstakademi) og Institutt for arkeologi, konservering og historie København Master og Ph.d.
Københavns Universitet og Det juridiske fakultet København Profesjonsstudium
Københavns Universitet og Det medisinske fakultet København Profesjonsstudium
Københavns Universitet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Farmasøytisk institutt København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for helse og samfunn København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for medier og kommunikasjon København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi København Bachelor og Master
Københavns Universitet og Institutt for statsvitenskap København Bachelor og Master
Syddansk Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Odense Bachelor og Master
Roskilde Universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Roskilde Bachelor, Master og Ph.d.
Roskilde Universitet og Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Roskilde Bachelor og Master
Aalborg Universitet og Institutt for musikkvitenskap Aalborg Bachelor og Master
Aalborg Universitet og TIK Senter for studier av teknologi, innovasjon og kultur Aalborg Master
Aarhus Universitet og Det medisinske fakultet Aarhus, København Profesjonsstudium
Aarhus Universitet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet Aarhus, København Bachelor, Master og Ph.d.
Aarhus Universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie Aarhus, København Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk Aarhus, København Master
Aarhus Universitet og Institutt for geofag Aarhus, København Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for kulturstudier og orientalske språk Aarhus, København Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier Aarhus, København Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Institutt for statsvitenskap Aarhus, København Bachelor og Master
Aarhus Universitet og Psykologisk institutt Aarhus, København Bachelor og Profesjonsstudium