Utvekslingsavtale mellom Aarhus Universitet og Institutt for geofag

Hvem kan søke?

Dette er en avtale forbeholdt geofagstudenter. Studentene må ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppen.

Språk

Dansk på bachelornivå og stort sett engelsk på masternivå

Hvilke emner kan jeg ta?

Se oversikt i kurskatalogen

I Danmark benyttes det ECTS studiepoeng slik som i Norge, dvs. at 30 ECTS credits tilsvarer 30 studiepoeng ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: september-januar. Vårsemesteret: februar-juni

Hva koster det?

Utvekslingsstudenter betaler semesteravgift til UiO og ikke til vertsstedet mens de er på utveksling. Unntaket er eventuelle obligatoriske avgifter til studentorganisasjoner ved vertsstedet

Bolig

Aarhus Universitet er behjelpelige med å skaffe bolig til internasjonale studenter, se nettside om housing for exchange students

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

Aarhus

Nettside

http://www.au.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for geofag