Utvekslingsavtale mellom Aarhus Universitet og Institutt for arkeologi, konservering og historie

Dette er primært en avtale for historie- og arkeologistudenter. Studenter fra andre fagområder er imidlertid velkomne til å søke.
Avtaler omfatter to studenter ett år hver eller fire studenter ett semester hver.
Der det er flere søkere enn plasser blir historie- og arkeologistudenter prioritert.

Hvem kan søke?

Søker må ha avlagt minst 30 studiepoeng på søketidspunkt og minst 60 innen avreise. Det kreves minst C i snitt i 80-gruppeemner.

Bolig

Aarhus Universitet er behjelpelige med å skaffe bolig til internasjonale studenter, se nettside om housing for exchange students

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

Aarhus

Nettside

http://www.au.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for arkeologi, konservering og historie