Utvekslingsavtale mellom Københavns Universitet og Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Avtalen er rettet mot studenter som ønsker å studere nordisk språk og litteratur ved Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab ved Københavns universitet.
Instituttet tilbyr et bredt studietilbud innenfor språk, kommunikasjon, litteratur og kultur på både bachelor- og masternivå.

Denne avtalen hører innunder NORDLIKS-nettverket som har egne søknadsfrister i tillegg til UiO-søknadsfristene. NORDLIKS-nettverket har stipend som de deler ut etter søknad, mer informasjon om stipend og søknadsfrister, finner du på NORDLIKS-siden

En smakebit.

Hvem kan søke?

Studenter som har studert Nordisk språk og/eller litteratur minst ett år før man skal reise ut.

Bolig

Københavns Universitet er behjelpelige med å skaffe bolig, men for nordiske utvekslingsstudenter er dette mer i retning av "hjelp til selvhjelp" ettersom denne studentgruppen lettere kan orientere seg i boligmarkedet på egen hånd.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

København

Nettside

http://www.ku.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for lingvistiske og nordiske studier