Utvekslingsavtale mellom Københavns Universitet og Institutt for medier og kommunikasjon

Københavns Universitet er Danmarks største utdanningsinstitusjon og et av Nord-Europas eldste universiteter.

Institutt for medier, erkendelse og formidling ved Københavns universitet tilbyr studier innen medievitenskap, filmstudier og retorikk.

Les mer på Institutt for medier, erkendelse og formidlings nettsider

Avtalen gjelder et fellesnordisk fagnettverk i medier og kommunikasjon (Nordplus). Studenter som reiser ut på denne avtalen mottar normalt et stipend.

Hvem kan søke?

Kun masterstudenter og siste års bachelorstudenter ved IMK kan søke om utveksling på denne avtalen.

Søkere må ha gjennomført minst 120 studiepoeng før avreise og ha C i gjennomsnittskarakter.

Det er begrenset antall plasser på avtalen.

Språk

Dansk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Bachelornivå:
- Film- og medievitenskap

- Retorikk

Masternivå:
- Cognition and Communication

- Film- og medievitenskap.

- Cross-Media Communication

- Retorikk

Studenter som reiser til København kan ta emner fra disse studieprogrammene og blant Institut for medier, erkendelse og formidlings fagtilbud

Københavns Universitet har også en omfattende praksisordning for studenter

Emner tatt ved Københavns universitet kan inngå som frie emner i bachelor- eller mastergraden.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret varer fra begynnelsen av september til slutten av januar.

Vårsemesteret varer fra begynnelsen av februar til slutten av juni.

Hva koster det?

Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Københavns Universitet er behjelpelige med å skaffe bolig, men for nordiske utvekslingsstudenter er dette mer i retning av "hjelp til selvhjelp" ettersom denne studentgruppen lettere kan orientere seg i boligmarkedet på egen hånd.

Københavns universitet har egen boligformidling. Les mer om bolig nettsidene.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

København

Nettside

http://www.ku.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for medier og kommunikasjon