Utvekslingsavtale mellom Københavns Universitet og Det teologiske fakultet

Københavns Universitet er Danmarks største utdanningsinstitusjon og et av Nord-Europas eldste universiteter, grunnlagt i 1479. Universitetet har 8 fakulteter og administrasjonen og de ulike fakultetene er lokalisert på ulike steder i både bysentrum og rett utenfor bykjernen.

Hvem kan søke?

Denne avtalen passer de fleste studenter ved TF. Her kan profesjonsstudentene lett finne emner som kan erstatte obligatoriske emner i planen, og på masternivå kan man ta emner innen blant annet kristendom, teologi, islam, og religionssosiologi.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng ved UiO før avreise, og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppen.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er dansk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

KU tilbyr en rekke emner på engelsk for utvekslingsstudenter, i tillegg til det store utvalget av kurs og emner som undervises på dansk. Du er selv ansvarlig for å sjekke at det finnes et relevant fagtilbud og orientere deg om eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

KU benytter ECTS-systemet. 30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Høst: september - januar
Vår: februar - juni

Hva koster det?

Studenter som reiser på avtaler innenfor Nordplus-programmet, kan søke om Nordplus-stipend. Beløpet kan variere fra år til år, avhengig av søkertallene (Nordplus-stipendet pleier å ligge mellom 8 000,- - 12 000,- kr per semester).

Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Københavns Universitet er behjelpelige med å skaffe bolig, men for nordiske utvekslingsstudenter er dette mer i retning av "hjelp til selvhjelp" ettersom denne studentgruppen lettere kan orientere seg i boligmarkedet på egen hånd.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

København

Nettside

http://www.ku.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Det teologiske fakultet