Utvekslingsavtale mellom Roskilde Universitet og Universitetet i Oslo

Roskilde Universitet ble opprettet i 1972 og har seks institutter samlet på ett campus i Roskilde. Byen Roskilde har 52 000 innbyggere og var i middelalderen både Danmarks hovedstad og et viktig religiøst senter for hele Skandinavia.

Hvem kan søke?

Studenter fra programmer som har en egen faglig Nordplus- eller erasmusavtale med dette universitetet kan ikke søke på denne avtalen.

Karakterkrav: C i snitt

Antall plasser tilgjengelig vil variere avhengig av det enkelte årets tildelte stipendmidler og antall søkere. På grunn av få plasser tilgjengelig vil ikke studenter som har utvekslet tidligere bli prioritert til ny Nordlys-utveksling.

Studenter kan være på Nordlys-utveksling i maks 12 måneder.

Språk

Dansk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Du er selv ansvarlig for å sjekke at det finnes et relevant fagtilbud og orientere deg om eventuelle krav til forhåndskunnskaper.

RUC har bygd opp utdanningsstrukturen sin på en mer utradisjonell måte enn andre universiteter i Danmark ved å satse sterkt på prosjektbasert problemløsning og tverrfaglighet. RUC tilbyr en rekke kurs på engelsk for utvekslingsstudenter, i tillegg til fagene som undervises på dansk.

RUC benytter ECTS-systemet. 30 ECTS tilsvarer 30 studiepoeng.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: fra begynnelsen av september til slutten av januar.
Vårsemester: fra begynnelsen av februar til slutten av juni

Hva koster det?

Det kreves ikke skolepenger.

Studenter som får plass på denne utvekslingsavtalen kan søke om stipend fra Erasmus+.

Bolig

Se nettside om boligmuligheter

Annet

Informasjon til utvekslingsstudenter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Danmark

By

Roskilde

Nettside

http://www.ruc.dk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordlys

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo