Utvekslingsavtale mellom Åbo Akademi og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Åbo Akademi i havnebyen Åbo/Turku er "Finlands svenske universitet", med 8000 studenter. Universitetet ble etablert i 1918, hovedformålet var å kunne tilby høyere utdanning til den svensktalende delen av Finlands befolkning.

Avtalen gjelder et fellesnordisk fagnettverk i filosofi (Nordplus). Studenter som reiser ut på denne avtalen mottar normalt et stipend.

Hvem kan søke?

Plassene er i utgangspunktet åpne for studenter fra alle programmer som ønsker å ha filosofiske emner i graden sin, men studenter på bachelor- og masterprogrammet i filosofi har fortrinnsrett til plassene.

Det er krav om totalt avlagte 60 studiepoeng før utreise, og C i snitt i den aktuelle 40- eller 80-gruppen.

Språk

Svensk og engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Filosofi

I Finland benyttes det ECTS studiepoeng slik som i Norge, dvs. at 30 ECTS credits er lik 30 studiepoeng ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: September-desember. Vårsemesteret: Januar-mai.

Hva koster det?

Ingen skoleavgift

Bolig

Åbo Akademi gir informasjon om bolig gjennom Student Village Foundation (TYS)

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Finland

By

Åbo

Nettside

http://www.abo.fi/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk