Utvekslingsavtaler med University of Jyväskylä

Viser 1–5 av 5 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for medier og kommunikasjon (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for musikkvitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Universitetet i Oslo (Bachelor og Master) (Nordlys) Bachelor og Master Nordlys