Utvekslingsavtaler med University of Jyväskylä

Viser 1–5 av 5 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for medier og kommunikasjon (Bachelor og Master) (Nordplus) Bachelor og Master Nordplus
Institutt for musikkvitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Universitetet i Oslo (Bachelor og Master) (Nordlys) Bachelor og Master Nordlys