Utvekslingsavtale mellom American University of Paris og Det humanistiske fakultet

American University of Paris (AUP) ligger midt i Paris, nær Eiffeltårnet og Seinen. AUP tilbyr utdanning på engelsk etter amerikansk utdanningssystem. AUP er internasjonalt, lærerne er fra 20 ulike nasjoner og studentene representerer ca. 100 ulike nasjonaliteter. AUP har tett oppfølging av hver enkelt student som ett av sine varemerker.

UiO har 3 gratisplasser ved dette universitetet høsten 2020, i tillegg til ubegrenset antall betalplasser.

Hvem kan søke?

Programstudenter på bachelornivå ved Det humanistiske fakultet eller Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Alle søkere må ha et karaktersnitt på C eller bedre. Det er ingen plassbegrensning, og erfaringsmessig får alle kvalifiserte søkere plass.

UiO har også sendt masterstudenter til AUP. Ved mastersøknad må fagmiljøet ved AUP godkjenne søkeren.

UiO har 2 gratisplasser ved dette universitetet våren 2021, i tillegg til ubegrenset antall betalplasser.

Språk

Engelsk. Minimumskravet for UiO-studenter er karakteren 4 fra videregående skole. Du kan også dokumentere engelskkunnskaper ved hjelp av engelsktest (IELTS eller TOEFL).

Hvilke emner kan jeg ta?

Utvekslingsstudenter kan velge emner fra alle majors og minors som AUP tilbyr.

AUP har et 4-credits system. For å få et fullt semesters studium må man ta fire kurs per semester og totalt oppnå 16-18 credits for å få godkjent 30 studiepoeng ved UiO.

Vær oppmerksom på at førsteårskurs ved amerikanske universiteter ikke godkjennes i en universitetsgrad i Norge. Hvis du tar sikte på å få godkjent emner som tilsvarende 2000- eller 3000-nivå ved UiO, må du ta kurs fra 3. eller 4. år ved AUP.

Hvor lenge varer semesteret?

Tidlig i januar til mai og august/september til desember.

Se også AUPs "Acadmic calendar

Hva koster det?

UiO-studenter har 30% rabatt på skolepengene dersom du ikke får en av gratisplassene.
På masternivå varierer skolepengene fra program til program. Se websidene til det programmet du er interessert i.

Det kommer enkelte avgifter i tillegg til skolepengene. Disse avgiftene er det ikke er rabatt på, herunder orienteringsuke og boligforsikring.

NB: Skolepengene er relativt høye ved denne institusjonen, og over Lånekassens satser, du må derfor regne med å betale noe selv.

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til utveksling i utlandet.

Bolig

American University of Paris har et eget system for boligformidling, for nøyaktige opplysninger om tilvisning av bolig, se AUPs egne boligsider. OBS: Det er krav om å benytte AUP-studentbolig for utvekslingsstudenter.

Annet

I søknadspapirene til AUP står det om (obligatorisk) helseforsikring (550 €). Studenter som søker gjennom UiO søker fritak (Word dokument) fra denne ved å legge fram gyldig Europeisk Helsetrygdekort og bevis på forsikring som dekker minst USD 45 000 ved sykehusopphold, generell medisinsk behandling, hjemtransport ved sykdom og hjemtransport ved død.

Gode reiseforsikringer dekker disse punktene. Du bør derfor sørge for å ha en gyldig reiseforsikring som er dekker lengre opphold i utlandet.

Se studentrapport fra Helge Skivenes fra våren 2012

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dokumentasjon som skal lastes opp på SøknadsWeb:
- Informasjon om hvordan du tilfredsstiller språkkravet
- Motivasjonsbrev (pdf) på engelsk

Om universitetet

Land

Frankrike

By

Paris

Nettside

http://www.aup.edu


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Det humanistiske fakultet