Utvekslingsavtale mellom Université de Strasbourg og Det medisinske fakultet

Université de Strasbourg består av de tidligere universitetene i Strasbourg: Robert Schuman, Louis Pasteur og Marc Bloc. Universitetet har røtter helt tilbake til 1600-tallet. Det ligger midt i sentrum av Strasbourg, som huser mange viktige internasjonale organisasjoner. Byen er kjent for sin internasjonale atmosfære og kulturelle liv.

Hvem kan søke?

Du kan utveksle i modul 4 og 5 eller modul 5 og 6, for et helt år. Bare høst/vår-kombinasjonen mulig. Det kan også fungere å reise i bare modul 6, enten høst eller vår, men vil du reise kun i vårsemesteret, må du allikevel søke innen 15. februar-fristen.

Antall plasser

To plasser per studieår, men flere ved ledig kapasitet.

Språk

Undervisningsspråket er fransk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner som svarer til semesteret/semestrene du skal ta.

I Strasbourg er undervisningen lagt opp med 2 måneder teori, "enseignement", fulgt av 2 måneder med "stage", altså klinisk praksis. Emnene nevrologi, ØNH og øye er undervist enten høst eller vår, mens psykiatri, barnesykdommer og kvinnesykdommer går som integrerte fag, "modules intégrés",  med blandet teoretisk og klinisk undervisning.

I praksis betyr dette at du må være borte både høst og vår hvis du vil ta modul 4 og 5 i Strasbourg. Du vil få mye tid til prosjektoppgaven i den ene undervisningsperioden, hvor det kun vil være aktuelt å følge øyeundervisning.

For modul 5 og 6 ville det passe å ta psykiatri + prosjektoppgaveperiode det ene semesteret og mor/barn det andre. Alternativt å kombinere disse fire blokkene på en annen måte.

Eneste muligheten til å reise ett semester til Strasbourg, blir for dem som skal ta modul 6 - man kan ta første fag i oktober/november og andre fag i desember/januar for høstsemesteret, og tilsvarende i februar/mars og april/mai i vårsemesteret. Språklig forberedelse blir mulig i henholdsvis september og januar.

Hvor lenge varer semesteret?

Høst: Begynnelsen av oktober-slutten av januar.
Vår: Begynnelsen av februar-begynnelsen av juli.

Hva koster det?

Erasmus- og Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Studenten betaler ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Université de Strasbourg har studentboliger og gir prioritet til utvekslingsstudenter, se nettside om bolig

Annet

Ved utveksling er det noen tilleggskrav.

Brosjyre for utveksling til Université de Strasbourg

Les mer om utveksling for medisinstudenter

Slik søker du

Frist for å søke er 15.februar for høstsemesteret og hele studieåret, og 15.september for vårsemesteret. Info om søknadsprosedyre og søknadskriterier

Om universitetet

Land

Frankrike

By

Strasbourg

Nettside

http://www.unistra.fr/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det medisinske fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Rapporter fra medisinstudenter