Utvekslingsavtale mellom Vilniaus Universitetas og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Universitetet i Vilnius ble grunnlagt i 1579, og den eldste delen av universitetet ligger i gamlebyen i Vilnius.

Avtalen gjelder et fellesnordisk fagnettverk (Nordplus) i filosofi. Studenter som reiser ut på denne avtalen mottar normalt et stipend.

Hvem kan søke?

Plassene er i utgangspunktet åpne for studenter fra alle programmer som ønsker å ha filosofiske emner i graden sin, men studenter på bachelor- og masterprogrammet i filosofi har fortrinnsrett til plassene. Det er ikke mulig å ta andre emner enn filosofi.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng før du kan reise ut gjennom Nordplus-nettverket i filosofi, og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppen.

Språk

Undervisningsspråket er hovedakelig litauisk, men kan også forekomme på engelsk.

Vilnius University tilbyr språkkurs i litauisk. Studenter må betale kursavgift.

Hvilke emner kan jeg ta?

Filosofi

Vilnius University benytter ECTS studiepoeng slik som UiO, dvs. at 30 ECTS credits er lik 30 studiepoeng ved UiO, men universitetet har også et eget studiepoengsystem, samt et eget system med tallkarakterer.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: September - slutten av januar. Vårsemesteret: Februar - slutten av juni.

Hva koster det?

Ingen skoleavgift.

Bolig

Vilnius University tilbyr studentbolig til utvekslingsstudenter. Se nettside om "accommodation" for nærmere informasjon.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Litauen

By

Vilnius

Nettside

http://www.vu.lt/en/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Nordplus

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk