Utvekslingsavtale mellom Universität Wien og Sosialantropologisk institutt

Universität Wien, med 60.000 studenter, ble grunnlagt i 1365 og er et av de eldste og største universitetene i Europa. Det har en sterk internasjonal profil og er vertsuniversitet for studenter og ansatte fra 130 land. Universitetets hjerte er den historiske hovedbygningen i Ringstraße, mens campus ligger spredt rundt omkring i Wiens gamleby.

Hvem kan søke?

Studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi har fortrinn på plassene, men studenter fra andre studieprogrammer ved UiO er også velkommen til å søke.

Det er to søkbare plasser i ett semester pr. undervisningsår.

Språk

Undervisningsspråk: tysk (noen få emner tilbys på engelsk).

Universitetet tilbyr forskjellige kurs i tysk språk, også et intensivt språkkurs ved semesterets begynnelse. Se oversikt over språkkurs.

Lånekassen gir støtte til et intensivt språkkurs før semesterstart til studenter på tverrfaglige studieprogrammer, men ikke til studenter hvor språkstudiet utgjør hoveddelen av studiet. Informasjon om betingelser finner du på Lånekassens nettsider.

Hvilke emner kan jeg ta?

Dette er en avtale med Department of Social and Cultural Anthropology. Les mer om studiemuligheter og emnevalg.

Før avreise skal du velge hvilke emner du vil studere ved Univärsitet Wien. Du må velge emner innenfor antropologi. Hvis du ønsker å ta emner innenfor andre fagfelt i tillegg eller istedenfor, avtales dette med studieveileder ved Universität Wien etter at du har ankommet. Du er ikke garantert plass på emner i andre fag.

Universität Wien bruker samme studiepoengsystem som UiO. 30 ECTS utgjør 30 studiepoeng som tilsvarer ett semester med fulltidsstudier.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: 1. oktober - 31. januar

Vårsemesteret: 1. mars - 30. juni

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semesteret du er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved Universität Wien.

Bolig

Informasjon om muligheter til å søke bolig.

Annet

Informasjon for innreisende utvekslingsstudenter til Universität Wien

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Østerrike

By

Wien

Nettside

http://www.univie.ac.at/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Sosialantropologisk institutt