Utvekslingsavtaler med universiteter i Russland

Viser 1–4 av 4 avtaler
Utvekslingsavtale mellom By Nivå
Lomonosov Moscow State University og Psykologisk institutt Moskva Bachelor, Master og Profesjonsstudium
Lomonosov Moscow State University og Universitetet i Oslo Moskva Bachelor og Master
Higher School of Economics og Universitetet i Oslo Moskva, St.Petersburg Bachelor og Master
Saint-Petersburg State University og Universitetet i Oslo St. Petersburg Bachelor og Master