Utvekslingsavtale mellom University of Essex og Økonomisk institutt

University of Essex er rangert blant de 4 beste universitetene i Storbritannia, med toppkarakteren 5+. (Til sammenligning ligger Cambridge og Oxford på 5, mens LSE også har 5+). Økonomisk institutt i Essex ble i 2008 vurdert som det 3. beste i Storbritannia, der både forskningsmiljøet og undervisningen fikk toppkarakterer.

Universitetet har markert seg som et av Storbritannias beste på samfunnsfag, med fokus på politiske, sosiologiske og økonomiske studier, og har utdannet flere Nobelprisvinnere.

Foto: University of Essex

Hvem kan søke?

Avtalen med Department of Economics ved University of Essex er rettet mot studenter på bachelor- og masterprogrammene i samfunnsøkonomi og er blant våre mest populære avtaler.

Det tilbys plass til 3-5 bachelor- og 3-5 masterstudenter per semester. Studenter på et studieprogram i samfunnsøkonomi har førsteprioritet.

Opptakskrav (minstekrav): normalt kreves C i snittkarakter.

Bachelorstudenter må ha avlagt minst 60 studiepoeng for å kunne søke.

Språk

Undervisningsspråk er engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

I løpet av et semester (se under) velger man normalt 3 emner på bachelor- eller masternivå. Se her for en forklaring på modulsystemet og emnekoder.

Universitetet opererer med både såkalte Essex-credits og ECTS, der 20 Essex-credits er lik 10 ECTS/studiepoeng. Vær oppmerksom på at semestrene er kortere enn i Norge, og at man vanligvis tar emner tilsvarende ca 20 studiepoeng pr. semester.

Masterstudenter har tidligere avlagt emner som Economic Development theory, Political economy,Topics in Labour Economics, Topics in Financial Economics, International Trade Theory, Theory of Industrial Organization og Panel Data Methods.

Hvor lenge varer semesteret?

Det akademiske året er delt opp i tre semestre:
1. semester: oktober - desember
2. semester: januar - mars
3. semester: april - juni

Hva koster det?

Utvekslingsstudenter til Essex må betale skolepenger. I tillegg må de betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO.
Økonomisk institutts avtale med University of Essex gir studentene 10% rabatt på skoleavgift (tuition fees).

Oversikt over skolepenger.

Bolig

Universitetet har et eget boligkontor. Internasjonale studenter er ikke garantert bolig, så det er viktig å søke i god tid. Du får tilsendt søknadsskjema for studentbolig når du har fått studieplass. Vær oppmerksom på at du bare kan søke bolig for et helt semester av gangen.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Essex

Nettside

http://www.essex.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Økonomisk institutt