Utvekslingsavtale mellom Institute of Education, University of London og Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Institute of Education er i 2014 rangert som verdens ledende utdanningsinstitusjon innenfor utdanningsvitenskap. 

 

Hvem kan søke?

Avtalen er for studenter på masterprogrammet i pedagogikk og Phd-kandidater innen utdanningsvitenskap. 

Kvalifikasjonskrav for søkere:

 • Anbefalt karakternivå med snitt på minimum C
 • Krav om språklig nivå: Karakteren 5 i engelsk fra videregående skole, eller avlagt én av følgende tester:
  • TOEFL: 88 (internettesten)
  • IELTS: 6,5
  • CAE: B, eller CPE: C (Cambridge Examitaions)
 • Motivasjonsbrev på engelsk

Dokumentasjon på språknivå dersom annet enn videregående og motivasjonsbrev lastes opp i søknadsweb innen søknadsfristen.

Språk

Anbefalt språklig nivå i engelsk: C1 European Language Level (CEFR).

Du kan enkelt sjekke ditt European Language Level på CEFR-skjeamet (skroll nedover i lenken til du finner self-assessment grid EN).

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenter ved UiO kan velge mellom freestanding modules. Det tas forbehold om at ikke alle emner går hvert semester og at det kan være et begrenset antall plasser på emnene.

Nivået er høyt og semesteret intensivt.

Ett studieår ved IOE består av tre korte semestre (se avsnittet under). I hvert enkelt av disse semestrene krever IOE at man avlegger tilsvarende 30 studiepoeng. 

30 ECTS/studiepoeng tilsvarer 60 UK credits.

Utvekslingsstudenter ved IOE som også arbeider med masteroppgaven må følge undervisningen i minimum ett emne per IOE-termin (såkalt auditing).

Hvor lenge varer semesteret?

 • Høstsemesteret: oktober til desember
 • Vårsemesteret: januar til april
 • Sommersemesteret: april - juli

Hva koster det?

På grunn av Brexit er det ikke lenger Erasmusstipend til denne utvekslingsavtalen, men det er fortsatt gratisplasser.

Høst 2022: UiO tildeler hver utvekslingsplass et engangsbeløp på 10000,- NOK.

Vår 2023: Ikke noe stipend

Du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semesteret du er i utlandet.

F.o.m. høst 2023: Det er usikkerhet knyttet til gratisplasser og stipend. Forhåpentligvis fortsetter det slik som tidligere, der studenter kun måtte betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semesteret du er i utlandet.

 

Bolig

Se University of London's Housing Service's informasjon om bolig. For informasjon om bolig, se også Erasmus-sidene

Annet

IOE har laget en nettside for Erasmus-studenter med mye nyttig informasjon. Her finner du også "Erasmus information for incoming students", som du også anbefales å sette deg grundig inn i. Se også IOEs nettside for internasjonale studenter.

Vær oppmerksom på at karakterer for noen emner bekreftes av de ansvarlige for å sensurere etter at utvekslingsoppholdet er over, og at karakterutskrifter ikke kan utstedes fra IOE før denne bekreftelsen har blitt gjort. Dette skjer som regel på slutten av kalenderåret i desember.  

For 2022 gjelder følgende:

Studentene vil ikke lenger kunne bruke Europeisk helsetrygdkort, og de er ikke omfattet av HELFOs refusjonsordning. Derimot vil fremvisning av norsk pass gi rett på dekning av utgifter til nødvendig helsehjelp. 

UiO anbefaler studentene på det sterkeste å ha en reiseforsikring med god dekning for sykdom og ulykke, da vi ikke kjenner til hvilke begrensninger som ligger i «nødvendig helsehjelp».

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

London

Nettside

http://www.ioe.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Master og PhD

Avtaleeier

Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Utvekslingsrapporter fra studenter

Det er foreløpig ingen rapporter for denne avtalen. Det kan være rapporter fra dette studiestedet under andre avtaler.

Se alle avtaler med studiestedet

Har du vært på utveksling på dette studiestedet?

Send oss din rapport

Kontakt

UV-studieinfo