Utvekslingsavtale mellom School of Oriental and African Studies og Det humanistiske fakultet

School of Oriental and African Studies (SOAS) hører under University of London. SOAS er en prestisjetung institusjon for mange fagfelt angående Asia, Afrika og Midtøsten. Skolen tar imot studenter fra over 100 forskjellige land. Emnene ved SOAS går vanligvis over to semestre, slik at studiene starter i høstsemesteret og avsluttes med eksamen i slutten av vårsemesteret. Det er derfor ikke anbefalt å søke bare for ett semester, selv om SOAS gir muligheten for det med en særskilt eksamen til jul for dem som må tilbake til Oslo etter bare ett semester.

Hvem kan søke?

Denne avtalen er en Erasmusavtale for bachelorstudenter - masterstudenter kan IKKE søke på denne avtalen. Avtalen har 1 plass for ett år (alternativt 2 plasser for ett semester).

Søkere fra lingvistikk, orientalske fag, religions- og kulturhistorie prioriteres, men andre programstudenter fra Det humanistiske fakultet eller Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan søke og vil bli vurdert dersom det er ledige plasser. Alle søkere må ha et karaktersnitt på C eller bedre.

Språk

Engelsk.

SOAS krever dokumentasjon på engelskkunnskaper. Denne skal sendes til SOAS sammen med søknadspapirene (mars/april eller oktober) etter at du har fått tilbud om plass via UiO.

Minimumskravet for UiO-studenter er karakteren "4" i engelsk fra videregående skole. Hvis du ikke har dette kan du kvalifisere deg gjennom en språktest:
enten: IELTS-testen med 7 som samlet resultat
eller: TOEFL-testen med 250 poeng i den computerbaserte testen eller 100 poeng i den internettbaserte testen med minst 25 i skriftlig.

SOAS har språkkurs både i forkant av semesterstart og i semesteret som er beregnet på internasjonale studenter.

Hvilke emner kan jeg ta?

Informasjon om emner og emnevalg ved SOAS.

Det anbefales at du tar emner på 2. eller 3. års nivå for å få best mulig faglig utbytte av oppholdet. 1.årsemner i Storbritannia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO.

Godkjenning:
Dersom du studerer bare på høsten eller bare våren gjelder følgende:
Fire emner à 0,5 "units" ved SOAS vil gi uttelling som ett semesters fulltidsstudier (30 studiepoeng) ved UiO.

Dersom du studerer et helt akademisk år:
Emner tilsvarende til sammen 4 "units" vil godkjennes som ett års fulltidsstudier  (60 studiepoeng) ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

SOAS har tre semestre:

Høstsemesteret varer fra andre halvdel av september til midten av desember. Vårsemesteret varer fra begynnelsen av januar til slutten av mars. Sommersemesteret varer fra slutten av april til midten av juni. UiO studenter som studerer ved SOAS i vårsemesteret tar både vår- og sommersemesteret (januar til juni).

SOAS Academic Calendar

Hva koster det?

På Erasmusavtaler er det ingen skoleavgift. Utvekslingen kvalifiserer normalt til Erasmusstipend

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til delstudier i utlandet.

Bolig

SOAS studentboliger ligger ved Vernon Square campus og kun 20 minutter fra Russel Square campus. Når du får opptak ved SOAS vil du få en kode som du kan bruke til å søke bolig online gjennom boligkontoret

Studenter som kommer for ett semester vil ofte bli bedt om å søke bolig for et år. Dette er helt ok, man kan "avbestille" på et senere tidspunkt.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dokumentasjon som skal lastes opp på SøknadsWeb:
- Informasjon om hvordan du tilfredsstiller språkkravet
- Motivasjonsbrev på engelsk
 
 

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

London

Nettside

http://www.soas.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Det humanistiske fakultet