Utvekslingsavtale mellom School of Oriental and African Studies og Universitetet i Oslo

School of Oriental and African Studies (SOAS) er et college under the University of London og ble grunnlagt i 1916. SOAS er blitt en prestisjetung institusjon for mange fagfelt i tilknytning til Asia, Afrika og Midtøsten. Ved skolen går det studenter fra over 100 forskjellige land.

Avtalen er under reforhandling og det er ikke klart om det vil bli utlyst plasser for 2020/2021.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studierprogram kan derfor søke seg hit.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: C eller bedre

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • farmasi
  • odontologi

Språk

Undervisningsspråket er engelsk

Språkkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole
    eller
    TOEFL 105 (internet based test) eller IELTS 7.0.

Informasjon om TOEFL

Informasjon om IELTS

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15. februar/15. september.
Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Liste over emner ved SOAS

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites). Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Storbritannia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal ersatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

Bachelorstudenter må ta fire kurs/emner per semester

Masterstudenter må ta 1,5 units per semester. Enkelte fagmiljøer har andre
krav om units per semester, for ytterligere informasjon om hva som
kreves for å få uttelling for normert tid, kontakt fakultetet.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret er inndelt i to semestre:
Term 1 (høstsemester): midten av september til midten av desember.
Term 2 og 3:(vårsemester): Begynnelsen av januar til midten av juni.

Hva koster det?

5 betalplasser per semester.

Skolepenger ved SOAS

UiO-studenter får 20% rabatt på skolepenger.

Bolig

SOAS studentboliger ligger ved Vernon Square campus og kun 20 minutter fra Russel Square campus.
Når du får opptak ved SOAS vil du få en kode som du kan bruke til å søke bolig online.

Les om bolig ved SOAS

Studenter som kommer for ett semester vil ofte bli bedt om å søke bolig for et år. Dette er helt ok, man kan "avbestille" på et senere tidspunkt.

Annet

I Søknadsweb må du laste opp følgende innen fristen:

  • anbefalingsbrev (på engelsk). Bachelorstudenter kan bestille et generelt anbefalingsbrev fra infosenteret på sitt fakultet (gjelder ikke studenter på Det juridiske fakultet).

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

London

Nettside

http://www.soas.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo