Utvekslingsavtale mellom University College London og Institutt for arkeologi, konservering og historie

University College London (UCL) ble opprettet 1826 og er et av Storbritannias beste på både forskning og undervisning. UCL ligger midt i London og har 20.000 studenter. Dette universitetet tilbyr emner blant annet innen middelalderstudier, osteologi og egyptologi.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder primært for arkeologistudenter, men studenter fra andre fagområder er velkomne til å søke.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng innen avreise og ha et minimumssnitt på C i 80-gruppe-emner.

Avtalen dekker utveksling av 2 studenter ett år hver, eller 4 studenter ett semester hver.

Språk

Engelsk

Hvilke emner kan jeg ta?

UCL har emnetilbud innen de fleste fagområder. Utveksler du via denne avtalen krever UCL at minst 50 % av emnene du avlegger der må være innen arkeologi. 

UCL bruker ECTS studiepoengsystem slik som UiO. 30 ECTS utgjør altså 30 studiepoeng

De fleste av emnene ved UCL gir 7,5 ECTS i uttelling. I løpet av ett semester ved UCL må du derfor normalt ta minst fire emner.

 

Hvor lenge varer semesteret?

24.september - 14. desember
7. januar - 7. juni

Hva koster det?

Som Erasmus-student må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO også det semesteret du er i utlandet. Til gjengjeld betaler du ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved UCL.

Bolig

UCL er behjelpelig med dette. Mer informasjon om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

London

Nettside

http://www.ucl.ac.uk


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for arkeologi, konservering og historie