Utvekslingsavtale mellom University College London og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

University College London (UCL) ble opprettet 1826 og er et av Storbritannias beste på både forskning og undervisning.

UCL ligger midt i London og har 20.000 studenter.

BREXIT:

Flere av universitetene i Storbritannia har nå (januar 2020) meldt at de vil fortsette utvekslingssamarbeidet som før til og med våren 2021, slik at for eksempel Erasmus + -studenter vil få stipend og gratis plass som før. Ta kontakt med internasjonal koordinator på institutt eller fakultet for mer informasjon og mulige alternativer.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder studenter på masterprogrammet i Europeisk Kultur i sitt 3. semester.

Du må ha minimum C-snitt på den fordypningsgruppen du fikk opptak til programmet med, samt fra 1. semester på masterprogrammet.

Språk

Engelsk er undervisningsspråk.

Det er krav om språkkunnskaper tilsvarende minimum B2-nivå (dokumenteres gjennom karakterutskrift fra videregående skole med karakteren 4 eller bedre i engelsk).

Erasmus-studenter må ta en språktest før avreise og ved hjemkomst. Studenter som scorer lavere enn anbefalt nivå vil få tilbud om online språkkurs før avreise. Dette testresultatet har ikke innvirkning på om du får reise eller ikke.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studentene følger de samme emner som tilbys for UCLs egne masterstudenter.

Se Study options

UCL bruker et annet poengberegningssystem og 30 credits tilsvarer 15 ECTS/studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester (First Term): september - desember
Vårsemesteret: januar - mars (Second Term) eller april - juni (Third term)

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semesteret du er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved UCL.

Bolig

UCL er behjelpelig med dette. Mer informasjon om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dokumentasjon som skal lastes opp på SøknadsWeb:
- Dokumentasjon av språkkrav
 

 

 

Når du har fått svar på søknaden gjennom SøknadsWeb og takket ja til plassen, skal din internasjonale koordinator nominere deg til utvekslingsoppholdet (innen 1. mars / 20. september), og du skal deretter søke innen 31. mars / 30. september til UCL

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

London

Nettside

http://www.ucl.ac.uk


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk