Utvekslingsavtale mellom University of Nottingham og Institutt for arkeologi, konservering og historie

Avtalen omfatter utveksling av 2 studenter i et år for studier i humanistiske fag og primært historie og middelalderstudier.

Søkere må være oppmerksomme på følgende:
Avtalen er knyttet til School of English og majoriteten av emner skal fortrinnsvis velges derfra. University of Nottingham er imidlertid åpen for å diskutere andre løsninger.

Hvem kan søke?

Studenter skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppen.
Studenter i historie og middelalderstudier vil bli prioritert ved stor søkning.

Hvilke emner kan jeg ta?

Avtalen er knyttet til School of English og majoriteten av emner skal fortrinnsvis velges derfra: http://www.nottingham.ac.uk/english/prospective/index.aspx

Et semesters studier gir 30 ECTS i uttelling. Merk at University of Nottingham ikke teller studiepoeng på samme måte som ved UiO. Et fulltids studiesemester ved Nottingham er derfor 60 credits eller 120 for et fullt år. Du kan lese mer om credit- og karaktersystemet ved University of Nottingham på denne siden

Hvor lenge varer semesteret?

Studier ved Nottingham er delt inn i 3 terminer og 2 semester. Høstsemesteret starter i slutten av september og varer til midten av desember. Vårsemesteret begynner i slutten av januar og varer til midten av juni. Merk at Universitetet i Nottingham har påskeferie fra midten av mars til midten av april. Terminene er delt inn Autumn Term, Spring Term og Summer Term. Autumn Term varer i samme tidsrom som høstsemesteret, mens de to andre terminene er delt opp med påskeferie mellom seg.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. De slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

University of Nottingham kan garantere studentbolig for internasjonale studenter som tilbringer et helt studieår ved universitetet. Halvårsstudenter er ikke garantert plass, men studenter kan likevel søke om bolig. Universitetet har et begrenset tilbud til par og familier. Universitetet har et boligkontor som formidler sted å bo til studentene i forkant av oppholdet. I tillegg til universitetets egne studentboliger, er universitetet også behjelpelige med å formidle på det private marked og ellers. Se nettside om bolig for utvekslingsstudenter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Nottingham

Nettside

http://www.nottingham.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for arkeologi, konservering og historie