Utvekslingsavtale mellom University of Nottingham og Det medisinske fakultet

University of Nottingham er et offentlig breddeuniversitet, etablert i 1881. Det er et ledende undervisnings- og forskningsuniversitet i Storbritannia, og det havner ofte på ti-på-topp-listen i britiske avisers nasjonale universitetsrangeringer. Universitetet er medlem av Russel Group, en gruppering av de fremste universitene på øyriket. Hovedcampus er University Park, som ligger landlig til en kort buss- eller sykkeltur fra sentrum av Nottingham, som utgjør det største byområdet i East Midlands-regionen.

Hvem kan søke?

Studenter på medisinstudiet som vil utveksle i modul 6. Kun høstsemesteret er mulig.

Antall plasser

Tre (fire) plasser hvert høstsemester.

Språk

Undervisningsspråk er engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner som svarer til semesteret/semestrene du skal ta, det vil si Child Health / Paediatrics og Obstetrics / Gynaecology.

 

Hvor lenge varer semesteret?

Høst: Første halvdel juli - slutten av oktober. Høst 2020: 13.07-30.10. Pga omlegging av studieplanen i Nottingham vil modul 6 eksamener avlegges sammen med kullet i Oslo (i desember). I november/desember får du leseperiode og kan følge forelesninger og bruke ferdighetssenteret ved UiO, men kan ikke integrere smågruppeundervisning.

Vær oppmerksom på at semesterdatoene som gjelder for de øvrige fakultetene/fagene ved dette universitetet ofte avviker fra datoene oppgitt over, som altså gjelder medisin (dvs. faktisk semesterperiode for dere som utveksler dit).

 

Hva koster det?

Erasmus- og Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Studenten betaler ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

University of Nottingham kan garantere studentbolig for internasjonale studenter som tilbringer et helt studieår ved universitetet. Halvårsstudenter er ikke garantert plass, men studenter kan likevel søke om bolig. Universitetet har et begrenset tilbud til par og familier. Universitetet har et boligkontor som formidler sted å bo til studentene i forkant av oppholdet. I tillegg til universitetets egne studentboliger, er universitetet også behjelpelige med å formidle på det private marked og ellers. Les mer om bolig for utvekslingsstudenter

Annet

Pga omlegging av studieplanen i Nottingham vil modul 6 eksamener avlegges sammen med kullet i Oslo (i desember). I november/desember får du leseperiode og kan følge forelesninger og bruke ferdighetssenteret ved UiO, men kan ikke integrere smågruppeundervisning.

Vedr BREXIT: For høsten 2020 vil det fortsatt være mulig å reise på Erasmus-utveksling med full støtte til Storbrittania.

Fra 2021 vil et videre Erasmussamarbeid være et av forhandlingspunktene ved Brexit. https://www.uio.no/studier/utveksling/avtaletyper/erasmus/  Fakultetet har for sikkerhets skyld inngått bilaterale avtaler med partnerinstitusjonene i Storbritannia. Disse vil - uansett om Storbritannia forlater/må forlate Erasmus+ samarbeidet - fortsatt sikre gratis utvekslingsplasser på våre partneruniversiteter i Storbritannia. Erasmus+ stipendet vil da falle bort, men du vil (slik som alle andre studenter som reiser via bilaterale avtaler) på vanlig måte kunne motta støtte fra Lånekassen til utenlandsoppholdet."

Lenke til University of Nottinghams nettside for Erasmus-utveksling

Ved utveksling er det noen tilleggskrav.

Les mer om utveksling for medisinstudenter

Slik søker du

Frist for å søke er 15.februar for høstsemesteret og hele studieåret, og 15.september for vårsemesteret. Info om søknadsprosedyre og søknadskriterier

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Nottingham

Nettside

http://www.nottingham.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det medisinske fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Rapporter fra medisinstudenter