Utvekslingsavtale mellom University of Nottingham og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Universitetet er spesielt kjent innen kjemi, med Martyn Poliakoff som ledende professor.

 

Hvem kan søke?

Denne avtalen gjelder for øyeblikket kun for kjemistudenter eller studenter som ønsker å ta kjemiemner, men det er mulig at andre realfag også vil kunne være aktuelt. Semester- og emneoppdeling betyr at studenter hit må være borte et helt år, det er derfor kun mulig å søke i opptaket i februar for emner på School of Chemistry.

Du må ha en snittkarakter på C for å søke.

For alle Erasmus-avtaler gjelder at du må ha avlagt 30 studiepoeng når du søker, og at du må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Engelskkrav:

  • karakteren 5 eller bedre fra videregående

    eller
     
  • IELTS 6.5 with not less than 6.0 in any one component.
  • TOEFL iBT 88 overall with no less than 21 in Reading, 20 in Listening, 22 in Speaking, 21 in Writing.

Hvilke emner kan jeg ta?

Søk etter emner i katalogen. 

Universitetet har egen informasjon for utvekslingsstudenter om emnevalg.
Du må ta minst halvparten av emnene (30 credits, som tilsvarer 15 studiepoeng) ved School of Chemistry.
De resterende emnene kan være fra andre fagområder, forutsatt at du oppfyller kravene, og at det er kapasitet på emnene.

Et fulltids semester (30 studiepoeng) ved Nottingham er 60 credits eller 120 for et helt år.
Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Storbritannia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal erstatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

Studenter avtaler med sitt institutt om emner kan brukes som erstatning for emner ved UiO eller frie studiepoeng gjennom forhåndsgodkjenningsprosessen.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: september til januar

Vårsemester: januar til juni

Se nettside med datoer

Fordi eksamen for høstsemesteret skjer i januar er det ikke mulig å studere kun for høstsemesteret. I kjemi er mestepartene av relevante emner helårsemner.

Hva koster det?

Som Erasmus-studenter må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semestret du er i utlandet, men du slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Utvekslingen kvalifiserer normalt til Erasmusstipend

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til delstudier i utlandet.

Bolig

Du kan som utvekslingsstudent søke om å bo på campus, eller få hjelp til å finne bolig på på det private markedet av universitetets boligkontor.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar. Slik søker du.

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Nottingham

Nettside

http://www.nottingham.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet