Utvekslingsavtale mellom University of Plymouth og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Kystbyen Plymouth (ca. 230 000 innbyggere) ligger i sør-vest-England og er en by med lange maritime tradisjoner. University of Plymouth fikk universitetsstatus i 1992, og har omkring 23 000 studenter og 2900 ansatte.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder i utgangspunktet for studenter på geofag.
Dersom du er interessert i å ta andre emner innen realfag, send oss en mail i god tid før søknadsfristen slik at vi kan sjekke mulighetene. Dette gjelder også for masterstudenter, ettersom mulighetene her også er begrenset.

Du må ha en snittkarakter på C for å søke.

Du må ha avlagt 30 studiepoeng når du søker, og må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner.

Språk

Engelsk

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over emner for utvekslingsstudenter

Et fulltids semester (30 studiepoeng) ved Plymouth er 60 credits, eller 120 for et helt år. Hvert emne (module) er 20 credits. 

1.-årsemner i Storbritannia vil kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal erstatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2.-års nivå.

Det er begrensede muligheter for masterstudenter, men ta kontakt med oss i god tid før søknadsfristen, så kan vi sjekke mulighetene.

Studenter avtaler med sitt institutt om emner kan brukes som erstatning for emner ved UiO eller frie studiepoeng gjennom forhåndsgodkjenningsprosessen.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: midten av september til slutten av januar.
Merk at de siste ukene i januar er eksamensperiode

Vårsemester: Slutten av januar til begynnelsen av juni

Hva koster det?

Som Erasmus-student må du betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semestret du er i utlandet, men du slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Utvekslingen kvalifiserer normalt til Erasmus-stipend

Her finner du informasjon om hvor mye du kan få i støtte til delstudier i utlandet.

Bolig

Bolig på campus, eller i nærheten garanteres for utvekslingsstudenter.
Du må søke innen fristen som er oppgitt i opptaksbrevet du får fra Plymouth

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Plymouth

Nettside

https://www.plymouth.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet