Utvekslingsavtale mellom University of Sussex og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

The University of Sussex is a leading higher education and research institution near Brighton, in the south of England. Sussex was the first of the new wave of UK universities founded in the 1960s, receiving its Royal Charter in 1961.

Sussex - life on campus (video/YouTube)

Sussex - life in Brighton (video/YouTube)

BREXIT:
Storbritannia går etter planen ut av EU senest 29. mars 2019. Det er knyttet stor usikkerhet til utfallet av forhandlingene mellom Storbritannia og EU, noe som igjen kan ha konsekvenser for Storbritannia sin deltagelse i Erasmus+-programmet. Vi anbefaler alle UiOs studenter som ønsker å studere i Storbritannia til høsten, om å snakke med internasjonal koordinator på institutt eller fakultetsnivå for mer informasjon og mulige alternativer.

Hvem kan søke?

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppa. Det skal være avlagt 30 studiepoeng i engelsk. Studenter på Bachelor eller Masterprogram i engelsk og Lektorstudenter med engelsk har fortrinnsrett til avtalen.

Språk

Engelsk er undervisningsspråk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Se kurskatalogen, spesielt under English and Drama and Languages. Det er mulig å velge emner fra alle humanistiske fag.

Et fulltidsstudium forutsetter ca. 60 avlagte credits hvert semester. Dette utgjør 30 ECTS og kan innpasses som 30 studiepoeng i graden.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: fra ca. 15. september til ca. 15. januar (inkludert eksamensperiode).

Vårsemesteret: fra ca. 1. februar til ca. 15. juni (inkludert eksamensperiode).

Bolig

Utvekslingsstudenter som studerer i Sussex et helt år, er garantert studentbolig. Det finnes også gode muligheter for privat innkvartering. Les mer om mulighetene på universitetets side: http://www.sussex.ac.uk/students/induction/housing

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Når du har fått svar på søknaden gjennom søknadsweb, skal din internasjonale koordinator nominere deg til utvekslingsoppholdet (innen 1. april / 15. september), og du skal deretter søke innen 1. mai / 1. oktober til Sussex.

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Brighton

Nettside

http://www.sussex.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk