Utvekslingsavtale mellom University of Aberdeen og Sosialantropologisk institutt

University of Aberdeen ble opprettet i 1495 og er ett av Storbritannias mest internasjonalt anerkjente universiteter. Universitetet har 14.000 studenter fra 120 forskjellige land.

 

Hvem kan søke?

Studenter på bachelorprogrammet i sosialantropologi har fortrinn på plassene, men studenter fra andre studieprogrammer ved UiO er også velkommen til å søke.

Det er i utgangspunktet to søkbare plasser i ett semester pr. undervisningsår (to plasser ett semester i løpet av ett år, eller en plass i høstsemesteret og en plass i vårsemesteret), men vi kan be om ytterligere en plass hvis det er mange søkere.

Språk

Undervisningen foregår på engelsk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Dette er en avtale med instituttet for antropologi ved University of Aberdeen. University of Aberdeen krever i utgangspunktet at utvekslingsstudenter studerer minst 50% av emnene innenfor sosialantropologi.

Les mer om emnevalg og studiemuligheter.

60 credit points ved University of Aberdeen tilsvarer 30 studiepoeng ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Informasjons- og registreringsuke: ca. 5.-15. september

First Semester: ca. 15. september - 20. desember

Second Semester: ca. 15. januar - 31. mai

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universitetets boligkontor hjelper studenter med å søke studentbolig. De har et svært begrenset tilbud til par og familier.

Annet

Godkjenning

Sosialantropologisk institutt har gjort en faglig vurdering av flere antropologiske emner som tilbys ved University of Aberdeen, blant annet:

  • AT2005 “Political Anthropology”, 15 Aberdeen credits (tilsvarer 7,5 studiepoeng ved UiO)
  • AT2006 “Anthropological Approaches to Religion”,15 Aberdeen credits (tilsvarer 7,5 studiepoeng ved UiO)
  • AT2510 “Anthropology and Imperialism”, 15 Aberdeen credits (tilsvarer 7,5 studiepoeng ved UiO)
  • AT2511 “Colonialism Re-imagined”, 15 Aberdeen credits (tilsvarer 7,5 studiepoeng ved UiO)

AT2005 og AT2511 kan samlet godkjennes som:

AT2005 og AT2006 og AT2511 kan samlet godkjennes som ett av følgende emner:

ELLER:

AT2005 og AT2006 og AT2511 kan samlet godkjennes som to av følgende emner:

AT2005 og AT2006 og AT2510 og AT2511 kan samlet godkjennes som ett av følgende emner:

ELLER:

AT2005 og AT2006 og AT2510 og AT2511 kan samlet godkjennes som to av følgende emner:

De ovennevnte emnene fra University of Aberdeen vil ikke godkjennes som andre enn de nevnte sosialantropologiemnene.

Du trenger ikke søke om spesifisert forhåndsgodkjenning av de ovennevnte emnene fra University of Aberdeen dersom du ønsker dem godkjent som frie emner eller de nevnte sosialantropologiemnene.

Endelig godkjenning søker du om når du kommer tilbake fra Aberdeen-oppholdet. I søknaden spesifiserer du hvilke sosialantropologiemner du ønsker at emnene fra Aberdeen skal erstatte.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Aberdeen

Nettside

http://www.abdn.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Sosialantropologisk institutt