Utvekslingsavtale mellom University of Edinburgh og Det odontologiske fakultet

Tannpleierstudenter har mulighet til å søke om måneds opphold i løpet av 4.semester (I 2019 også et tilbud for 6.semester studenter. 2020 er uavklart ift evt tilbud for 6.semester studenter- nettsiden oppdateres) ved Universtiy of Edinburgh gjennom Erasmusavtalen. 

Hvem kan søke?

Studenter på 3.semester i bachelorstudiet i tannpleie kan søke. Antall plasser: 2. Minimum 60 studiepoeng kreves for å søke. Normal studieprogresjon for øvrig.

 

Partner har avlyst mobilitet for tannpleierutdanningen våren 2021. Edinburgh er fjernet som alternativ i søknadsweb våren 2021.

Språk

Undervisningsspråk: Engelsk. Anbefalt språkkrav: B2 nivå i engelsk.

Bolig

Ingen boliggaranti, men universitetet er behjelpelig med bolig.

Annet

Studentene reiser ut i 4.semester , vårsemesteret (2-3 måneder).

Klinikktøy: Studentene må ikke bruke "boots" , "pumps" , sko med hel eller sko som er åpne foran. Studentene låner klinikktøy av Universitetet i Edinburgh. (Vedlegg i avtalen: Storage and Handling).

BBV Guidance: "Students must be proven to be non- infectious for HIV, Hepatitis B and Hepatitis C as well as having undergone immunisation for hepatitis B. Also required: Full mombs, measles and rubella (MMR) and Bacillus Calmette- Guèrin (BCG tubercolosis) vaccinations". (BBV Guidance: Vedlegg i avtalen)

PVG: "A satisfactory Protecting Vulnerable Groups Scheme check will be required to enable students to provide clinical treatment to patients" (Protection of Vulnerable Groups: Vedlegg i avtalen).

Sikkerhet på universitetet.

Avtaler i Storbrittania etter oktober

Mobilitetsavtalen med University of Edinburgh er sikret med en tilleggsavtale (utenom Erasmusavtalen). Denne vil- uansett om Storbritannia forlater/må forlate Erasmus+ samarbeidet - fortsatt sikre gratis utvekslingsplasser på dette universitetet i Storbritannia. Studenter som reiser til Storbrittania står altså ifare for å miste Erasmus+ stipendet, men studentene vil (slik som alle andre studenter som reiser via bilaterale avtaler) på vanlig måte kunne motta støtte fra Lånekassen til utenlandsoppholdet. Dette er støtte som gis,  på samme linje som studenter som reiser til de andre inter-institusjonelle avtaler fakultetet har (Cape Town, Seoul).

Se også: https://www.uio.no/studier/utveksling/avtaletyper/erasmus/

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Storbritannia

By

Edinburgh

Nettside

http://www.ed.ac.uk/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Det odontologiske fakultet