Utvekslingsavtale mellom Université de Fribourg og Institutt for geofag

Dette er ein direkte avtale mellom Department of Geosciences
på Université de Fribourg og Institutt for Geofag på UiO.

Språk

Fransk og tysk.

På masternivå er alle naturvitenskaplige kurs på engelsk.

Et intensivt franskkurs blir tilbudt Erasmusstudenter i forkant av oppstarten av høstsemesteret. Et slikt intensivt språkkurs er anbefalt alle studenter som ønsker å delta på undervisning som blir gitt på fransk. Kurset varer i tre uker og inkluderer en introduksjon av «the Swiss way of life», til byen og universitetet i Fribourg. Det koster ca. 500 sveitsiske franc (CHF). 

Et tilsvarende kurs i fransk blir tilbudt Erasmusstudenter før oppstart av vårsemesteret. Kurset varer 2 uker og koster ca. 400 sveitsiske franc (CHF). Forutenom de overfornevnte kursene i fransk har universitetet et eget språksenter (Centre de langues de l’Université) som tilbyr en rekke kurs i fransk, tysk og andre spark gjennom hele året.
 

Hvilke emner kan jeg ta?

Gå inn på MN-fakultet sine websider i kurskatalogen. Deretter inn på Studiengang-linken til venstre og det aktuelle institutt.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: midten av september til slutten av desember
Vårsemester: midten av januar til slutten av mai

Eksamensperiode:
Høstsemester: januar og februar
Vårsemester: mai og juni

Hva koster det?

Utvekslingsstudenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Universitetet og ulike organisasjoner er behjelpelige med å finne bolig. Nærmere informasjon finner du på universitetets hjemmeside om boligtilbud

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Sveits

By

Fribourg

Nettside

http://www.unifr.ch


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for geofag