Utvekslingsavtale mellom Universität Luzern og Det humanistiske fakultet

Universitetet i Luzern er Sveits' minste universitet, men har oppnådd internasjonal anerkjennelse på flere områder, blant annet for sitt institutt for jødisk-kristen forskning. Universitetet tilbyr bachelor-, master- og phd-studier.

Hvem kan søke?

Dette er en avtale mellom Humanistisk fakultet ved UiO og Kultur- und Sozialwissenschaftliche Fakultät ved Universität Luzern som omfatter alle HFs og SVs fagområder i den grad de tilbys ved Luzern.

Programstudenter ved Det humanistiske fakultet eller Det samfunnsvitenskapelige fakultet kan søke. Studenter fra andre fakulteter kan søke dersom de kan få innpasset studier fra Luzern i sin grad i Oslo.

Alle søkere må ha et karaktersnitt på C eller bedre. Det er to plasser, og erfaringsmessig får alle kvalifiserte søkere tilbud om plass.

Språk

Tysk og engelsk

Du bør kunne dokumentere tysk språk fra videregående skole eller andre tilsvarende kunnskaper i tysk språk tilsvarende minimum B2.

Universitet i Luzern gjør mye for å styrke innreisende utvekslingsstudenters tyskkunnskaper:
Utvekslingsstudenter uten eller med svake tyskkunnskaper får adgang til gratis språkkurs i tysk før semesteret starter. Studenter som ikke studerer tysk språk kan søke ekstra støtte til dette i Lånekassen.

Universitetet i Luzern formidler også rabatterte betalingskurs i tysk språk i semesteret hos sine partnere i Luzern.

Engelsk:
Skal du studere på engelsk må du dokumentere at du har minimum "4" i engelsk fra videregående skole eller tilsvarende kvalifikasjoner.

Se Lånekassens nettsider for informasjon om språkstipend.

Hvilke emner kan jeg ta?

Universitetet er spesielt sterke på de humanistiske fagområdene, deriblant religionsstudier og kulturstudier, se oversikt over studietilbud

En del emner undervises på engelsk, se online katalog for emner på engelsk.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: Medio september - ca 20. desember
Vårsemester: Medio februar - slutten av mai

Hva koster det?

Det er ingen betaling for selve undervisningen. Mindre avgifter kan påløpe.

Stipend:
Sveits er tatt ut av ordningen med Erasmusstipender, men innreisende studenter kan få tilsvarende stipend i Sveits via Universitetet i Luzern.

Bolig

Universitetet har ikke egne studentboliger, men det finnes en egen studentforening, Stuwo, som hjelper til med å finne privat bolig i Luzern.

Se også informasjon på Universitetet i Luzerns nettsider.

Annet

Universitetet i Luzern sine informasjonssider for innreisende utvekslingsstudenter

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Dokumentasjon som skal lastes opp på SøknadsWeb:
- Informasjon om hvordan du tilfredsstiller språkkravet
- Motivasjonsbrev på tysk eller engelsk.
 
 

Om universitetet

Land

Sveits

By

Luzern

Nettside

http://www.unilu.ch/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Det humanistiske fakultet