Utvekslingsavtale mellom Masaryk University og Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Masaryk University ble grunnlagt i 1919. Universitetet er i dag det nest største i Tsjekkia og omfatter 9 fakulteter med tilsammen mer enn 200 institutter, sentre og klinikker. Sosialt og kulturelt spiller universitetet en vesentlig rolle i Morovia regionen i Tsjekkia, samtidig som det har et omfattende internasjonalt samarbeid innen forskning og studentutveksling.

Dette er en avtale med Det samfunnsvitenskapelig fakultet ved Masaryk universitet, Institutt for Internasjonale Relasjoner og Europeiske Studier.

Hvem kan søke?

Studenter på bachelorprogrammet i Europastudier har fortrinn på plassene, men andre SV-studenter oppfordres også til å søke. Det er 2 plasser hvert semester.

Språk

Undervisningsspråket er på tsjekkisk og engelsk.

Masaryk University tilbyr språkkurs i tsjekkisk

Hvilke emner kan jeg ta?

På universitetets hjemmeside finner du oversikt over kurs som gis på engelsk. Vi gjør spesielt oppmerksom på at du som erasmus student også har anledning til å velge kurs innen Central European Studies Program gitt at det er ledige plasser.

Masaryk bruker ECTS for å vekte sine kurs. Du må avlegge 30 ECTS for å få godkjent 30 studiepoeng ved UiO.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemestret: ca. september - desember/januar. Vårsemestret: ca. medio februar - medio mai. Vi gjør oppmerksom på at eksamenperioden kan gå utover semesterets lengde.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale skolepenger eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Masaryk University garanterer hybel til studenter som søker innen fristen.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tsjekkia

By

Brno

Nettside

http://www.muni.cz/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Det samfunnsvitenskapelige fakultet