Utvekslingsavtaler med Charles University

Viser 1–7 av 7 avtaler
Avtaleeier Nivå Type
Det humanistiske fakultet (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Det juridiske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det medisinske fakultet (Profesjonsstudium) (Erasmus+) Profesjonsstudium Erasmus+
Det samfunnsvitenskapelige fakultet (Bachelor) (Erasmus+) Bachelor Erasmus+
Institutt for biovitenskap (Bachelor og Master) (Erasmus+) Bachelor og Master Erasmus+
Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (Bachelor, Master og Ph.d.) (Erasmus+) Bachelor, Master og Ph.d. Erasmus+
Senter for Ibsen-studier (Bachelor) (Erasmus+) Bachelor Erasmus+