Utvekslingsavtale mellom Universität Augsburg og Det juridiske fakultet

Universitetet i Augsburg er grunnlagt i 1970 og er nytt og moderne.

Augsburg ble grunnlagt av keiser Augustus i år 15 før Kristus, og er en av de eldste byene i Tyskland.

Hvem kan søke?

Studenter på Masterstudiet i rettsvitenskap som på tidspunktet for utreise har bestått 3. studieåret.

Informasjon om antall tilgjengelige plasser finner du i forkant av søknadsfristen på fakultetets utvekslingsside.

Språk

Undervisningsspråket på vertsuniversitetet er tysk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Oversikt over emner finner du i vertsuniversitetets forelesningskatalog.

30 ECTS poeng gir 30 studiepoeng

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemester: starten av oktober til midten/slutten av februar
Sommersemester: starten av april til slutten av juli

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet. Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må man betale en avgift, som Erasmus studenter ikke er unntatt fra. Gjennom å betale denne avgiften får studentene ofte kraftig rabatt på offentlig kommunikasjon i Tyskland.

Bolig

Universitetet tilbyr boliger, men disse er populære of fylles fort opp. Det lønner seg derfor å være tidlig ute eller sjekke andre muligheter. Mange studenter bor sammen i bofellesskaper. Universitetet har en nettside mer mer informasjon om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Augsburg

Nettside

http://www.uni-augsburg.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det juridiske fakultet