Utvekslingsavtale mellom Humboldt-Universität zu Berlin og Det medisinske fakultet

Humboldt-universitetet ble grunnlagt i 1810 av Wilhelm von Humboldt, og kalles fortsatt for "alle moderne universiteters mor". Litt over 200 år senere har det utviklet seg til en moderne og samfunnsengasjert institusjon, som fremdeles er blant de fremste universitetene i Tyskland. De medisinske fakultetetene ved de to Berlin-universitetene Humboldt og Freie fusjonerte for noen år siden, og tok navnet Charité - Universitätsmedizin Berlin.

Hvem kan søke?

Studenter som vil utveksle i modul 4 eller modul 6, høst eller vår. Frist for å søke er 15.februar (gjelder utveksling både i høstsemesteret og vårsemesteret)

Antall plasser

To plasser per studieår.

Språk

Undervisningsspråk er tysk. Informasjon om tyskkurs mm. finner du på nettsiden for innreisende studenter

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner som svarer til semesteret/semestrene du skal ta.

Modul 4 utveksling: Nevrologi, ØNH og øye samt psykiatri og elective 3

Modul 6 utveksling: Gynekologi/obstetrikk og pediatri samt urologi og rettsmedisin

Hvor lenge varer semesteret?

Høst: Midten av oktober - midten av februar.
Vår: Andre halvdel av april - andre halvdel av juli.

For å få tilstrekkelig klinisk praksis må man ved utveksling til Tyskland normalt hospitere ekstra, som regel én-tre uker i hvert av de kliniske fagene, avhengig av fag. Ved ett semesters utveksling gjøres det normalt i forkant av semesteret, det vil si at man må belage seg på å begynne en måned eller mer før ordinær semesterstart. Ved to semesters utveksling gjøres det normalt i semesterfri-perioden mellom februar og april. I noen tilfeller kan det gjøres innenfor ordinær semesterperiode.

Hva koster det?

Erasmus- og Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Studenten betaler ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Bolig

Studentenwerk Berlin er behjelpelig med å finne bolig til internasjonale studenter.

Annet

Ved utveksling er det noen tilleggskrav. For alle gjelder det at basalfagene må leses i forkant.

Les mer om utveksling for medisinstudenter

Slik søker du

Frist for å søke er 15.februar (gjelder utveksling både i høstsemesteret, hele studieåret og vårsemesteret). Info om søknadsprosedyre og søknadskriterier

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Berlin

Nettside

https://www.hu-berlin.de/de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det medisinske fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Rapporter fra medisinstudenter