Utvekslingsavtale mellom Humboldt-Universität zu Berlin og Institutt for statsvitenskap

Humboldt-universitetet er blant de fremste universitetene i Tyskland. Universitetet har hatt mange kjente personer blant sine studenter og ansatte, bl.a. filosofen Georg Friedrich Wilhelm Hegel, og hele 29 Nobelprisvinnere, deriblant Albert Einstein og Max Planck.

Dette er en avtale med Institutt for statsvitenskap ved Humboldt universitetet for studenter på bachelor- og masterprogrammet i statsvitenskap.

Hvem kan søke?

Det tilbys plass til 2 studenter for et helt studieår eller 2 studenter for ett semester.

Studenter på alle instituttets studieprogram har førsteprioritet.

Språk

Alle bacheloremner undervises på tysk. Bachelorstudenter må derfor dokumentere tyskkunnskaper når de søker.

Mange av masteremnene undervises på engelsk, men også masterstudenter må dokumentere tyskkunnskaper.

Humboldt-Universität tilbyr et intensivt språkkurs i tysk til Erasmus-studenter før semesterstart. Kurset varer i fire uker og koster 400 euro.

Hvilke emner kan jeg ta?

I tillegg til statsvtienskapsemner kan utvekslingsstudenter ta emner ved andre institutt som historie, økonomi, sosiologi og kulturvitenskap.

Generell informasjon om emnevalg for Erasmus-studenter

Et normalt semester inneholder 30 ECTS-poeng, som gir uttelling som 30 studiepoeng ved UiO. Et emne gir vanligvis 6 ECTS.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemesteret: fra oktober til februar.
Sommersemesteret: fra april til august.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale skolepenger ved avtaleuniversitetet.

Tyske universiteter har for øvrig lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen deres. For å bli medlem må man betale en avgift. Dette gjelder også Erasmus-studenter. Medlemskap i studentunionen gir en betydelig rabatt på kollektivtransport i hele Tyskland.

Bolig

Studentenwerk Berlin er behjelpelig med å finne bolig til internasjonale studenter. Mer informasjon på deres nettside.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Berlin

Nettside

https://www.hu-berlin.de/de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for statsvitenskap