Utvekslingsavtale mellom Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn og Det medisinske fakultet

Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn er et offentlig breddeuniversitet, etablert i 1818.

Hvem kan søke?

Studenter som vil utveksle i modul 4, modul 5 eller modul 6, høst eller vår, for ett eller to semester. Ved utveksling i to semestre er bare høst/vår-kombinasjonen mulig.

Antall plasser

To plasser per studieår, men flere ved ledig kapasitet.

Språk

Undervisningsspråk er tysk. Informasjon om tyskkurs

Hvilke emner kan jeg ta?

Emner som svarer til semesteret/semestrene du skal ta.

Hvor lenge varer semesteret?

Høst 2018: 08.10.2018 - 25.01.2019 (forelesninger) Eksamensperiode: 28.01.2018 - 08.02.2018
Vår: Første halvdel av april - begynnelsen av august.

For å få tilstrekkelig klinisk praksis må man ved utveksling til Tyskland normalt hospitere ekstra, som regel én-tre uker i hvert av de kliniske fagene, avhengig av fag. Ved ett semesters utveksling gjøres det normalt i forkant av semesteret, det vil si at man må belage seg på å begynne en måned eller mer før ordinær semesterstart. Ved to semesters utveksling gjøres det normalt i semesterfri-perioden mellom februar og april. I noen tilfeller kan det gjøres innenfor ordinær semesterperiode.

Hva koster det?

Erasmus- og Nordplus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. Studenten betaler ikke semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Annet

Ved utveksling er det noen tilleggskrav. For alle gjelder det at basalfagene må leses i forkant.

Les mer om utveksling for medisinstudenter

Slik søker du

Frist for å søke er 15.februar for høstsemesteret og hele studieåret, og 15.september for vårsemesteret. Info om søknadsprosedyre og søknadskriterier

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Bonn

Nettside

http://www3.uni-bonn.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Profesjonsstudium

Avtaleeier

Det medisinske fakultet

Studenter som har vært her tidligere

Rapporter fra medisinstudenter