Utvekslingsavtale mellom Universität Duisburg-Essen og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk

Universitetet ligger i Ruhr-området, nordvest i Tyskland.

Avtalen omfatter utveksling i ett eller to semestre primært til studier i filosofi.

 

Hvem kan søke?

Bachelor, master og PhD studenter på filosofiprogrammet har fortrinn, men andre studenter som ønsker å studere filosofi kan også søke.

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise, og det er krav om karakteren C i snitt.

Språk

Undervisningsspråk er vanligvis på tysk, kun et fåtall emner undervises på engelsk. Utvekslingsstudenter vil hovedsakelig kunne velge å skrive eksamensbesvarelser på tysk eller engelsk. Det kan gis tilrettelegging på engelsk ved feks veiledning for de fleste emner. Det kan også gis noe veiledning på norsk.

Det tilbys språkkurs for studenter.

Hvilke emner kan jeg ta?

For å oppfylle kravene til 30 studiepoeng pr. semester må man ta emner tilsvarende 30 ECTS. Imidlertid varierer det sterkt hvordan de tyske universitetene vurderer sine emner i forhold til uttelling i ECTS, og emnenes innpassing i den norske graden må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemester: 1. oktober - 31. mars.
Sommersemester: 1. april - 30. september.

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet. De slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet. Noen tyske universiteter krever imidlertid at internasjonale studenter betaler et mindre beløp for et semesterkort. Dette kortet kan gi dem rabatter på for eksempel offentlig transport og kulturarrangementer.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Duisburg og Essen

Nettside

http://www.uni-duisburg-essen.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk