Utvekslingsavtale mellom Europäische Fachhochschule - EUFH og Det odontologiske fakultet

Avtalen med Europäische Fachhochschule Rhein / Erft GmbH European University of Applied Sciences (EUFH) i Köln omfatter kun bachelorstudenter i tannpleie.

Hvem kan søke?

Studenter på bachelorstudiet i tannpleie kan søke. Maximum 4 studenter kan reise på et opphold som varer 2-3 måneder (vårsemesteret). Minimum 60 studiepoeng kreves for å søke (kan bli endret). Normal studieprogresjon for øvrig.

Språk

Tysk og engelsk, minimum B1 i et av språkene.

Bolig

Nettside for bolig.

Partner kan være behjelpelig med å skaffe bolig, men har ingen boliggaranti.

Visum

Her kan du få mer informasjon om visum.

Annet

Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må du betale en avgift, som Erasmus- studenter ikke er unntatt fra. Gjennom å betale denne avgiften får studentene kraftig rabatt på offentlig kommunikasjon i Tyskland.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Brühl

Nettside

https://www.eufh.de


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor

Avtaleeier

Det odontologiske fakultet