Utvekslingsavtale mellom Ruprecht Karls Universität Heidelberg og Det teologiske fakultet

Universitetet i Heidelberg ble grunnlagt 1386 og er det eldste universitetet i Tyskland. Universitetet har i dag 26 000 studenter hvorav 5 000 internasjonale studenter.

Hvem kan søke?

For alle Erasmusavtaler gjelder at man må ha avlagt 30 studiepoeng før man søker og at man må ha fullført 60 studiepoeng før utenlandsoppholdet begynner. Det er krav om karakteren C i snitt i den relevante 80-gruppa på bachelornivå.

Språk

Undervisningsspråk: Tysk

Det gis et fireukers intensivt språkkurs i tysk i forkant av semesterstart, i tillegg til ukentlige kurs gjennom semesteret for dem som ønsker det. I Tyskland tilbyr Goethe-Institut tyskkurs på alle nivåer som leder fram til en offentlig godkjent eksamen og skolen har avdelinger over nesten hele landet.

Lånekassen gir rundt 21 000 kroner i støtte til et intensivt språkkurs før semesterstart til studenter på tverrfaglige studieprogrammer, men ikke til studenter hvor språkstudiet utgjør hoveddelen av studiet. Informasjon om betingelser finner du på Lånekassens nettsider.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenten skal avlegge eksamen i 30 ECTS hvert semester. Ved tyske universitet vil det varierer hvordan emnene vurderes og studentene avtaler dette i mange tilfeller med sine forelesere. Emnenes innpassing i den norske graden må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvor lenge varer semesteret?

Semesterne er delt inn i et vintersemester og et sommersemester. Vintersemesteret varer fra begynnelsen av september til slutten av februar og sommersemesteret varer fra begynnelsen av mars til slutten av august. Oppdatert informasjon om semesterdatoene finnes her. Da semestrene ved universitetet ikke overlapper så godt med semestrene ved UiO anbefales det å reise ut et helt år eller i sommersemesteret.

Hva koster det?

Studenter som reiser på avtaler innenfor Erasmus+-programmet, vil kunne motta støtte til inntil 12 måneder per studienivå. Beløpet kan variere etter hvilket land du reiser til, og ligger på mellom ca kr 3 500,- og 4 000,- per måned.

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift eller andre undervisningsavgifter ved avtaleuniversitetet.

Erasmus studenter skal ikke betale skolepenger, men tyske universiteter har forøvrig lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen. For å bli medlem her må man betale et gebyr, som Erasmus studenter ikke er unntatt for. Til gjengjeld gir medlemskap ofte rabatt på lokal transport etc. Medlemskap koster fra 40 til ca 200 Euro, avhengig av universitet.

Bolig

Universitetet i Heidelberg vil så langt som mulig være behjelpelig med bolig. Mer informasjon om bolig

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Heidelberg

Nettside

http://www.uni-heidelberg.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Det teologiske fakultet