Utvekslingsavtale mellom Philipps-Universität Marburg og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Phillipps Universität Marburg ble dannet i 1527, og er det eldste protestantiske universitet i Europa. Universitetet har nå ca. 20 000 studenter, derav ca. 2000 internasjonale studenter fra 120 land. Universitetet tilbyr utdanning innenfor de fleste fag.

Regnes som et svært godt universitet som har spesialisert seg på utdanningstilbud til blinde og svaksynte.

Hvem kan søke?

Studenten skal ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise og det er krav om karakteren C i snitt. BA- og MA-studenter i tysk og lektorstudenter med tysk som fag har fortrinnsrett til avtalen. Språkkrav i tysk: minimum B1-nivå.

Informasjon om søknadsprosessen

Språk

Tysk.

Lånekassen gir språkstipend til intensivt språkkurs før semesterstart med minimum 4 uker varighet. Informasjon om betingelser for språkstipendet finner du på Lånekassens nettsider. I Tyskland tilbyr Goethe-Institut tyskkurs på alle nivåer som leder fram til en offentlig godkjent eksamen og skolen har avdelinger over nesten hele landet.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studenten oppfordres til å ta kontakt med studiekonsulenten for å vurdere emnetilbud i forhold til innpasning i egen grad. I tillegg gis det vanligvis informasjon om emner og emneopptak i tilbudsbrev om opptak fra vertsinstitusjonen.

For å oppfylle kravene til 30 studiepoeng pr. semester må man ta emner tilsvarende 30 ECTS. Imidlertid varierer det sterkt hvordan de tyske universitetene vurderer sine emner i forhold til uttelling i ECTS, og emnenes innpassing i den norske graden må derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Hvor lenge varer semesteret?

Vintersemesteret varer fra 1. oktober til 31. mars.
(Erasmus-studentene avslutter i slutten av februar.)
Sommersemesteret varer fra 1. april til 30. september.
(Erasmus-studentene avslutter i slutten av juli.)

Hva koster det?

Erasmus-studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semesteret de er i utlandet.

Erasmus-studenter skal ikke betale studiegebyr ved tyske universiteter. Som Erasmus-student må du eventuelt fylle ut skjema for fritak for denne avgiften (som er på ca 500 Euro).

Tyske universiteter har lovfestet at studenter må være innmeldt i studentunionen. For å bli medlem her må man betale et gebyr, som Erasmus-studenter ikke er unntatt for. Til gjengjeld gir medlemskap ofte rabatt på lokal transport etc. Medlemskap koster fra 40 til ca 200 Euro, avhengig av universitet.

Bolig

Universitetet tilbyr boliger for studenter i Marburg. Prisen varierer fra 250 - 300 EUR, inkludert oppvarming. Under denne avtalen må studenten ha opptak som ERASMUS student for å få tildelt bolig. Mer informasjon finnes på nettsidene Housing og Living in Marburg.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Marburg

Nettside

http://www.uni-marburg.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk