Utvekslingsavtale mellom Carl von Ossietzky Universität Oldenburg og Institutt for informatikk

Etablert i 1973, er Carl von Ossietzky Universität Oldenburg et av de yngste universitetene i Tyskland. Universitetet har fem fakultet, og bygger forskningen sin blant annet på tverrfaglighet. Eksempelvis kan vi trekke inn deres forskningsarbeid innen critical systems engineering for sosio-tekniske systemer, der både informatikere, psykologer og nevrologer jobber sammen.

Hvem kan søke?

Avtalen er for informatikkstudenter på bachelor- og masternivå. PhD-stipendiater kan benytte seg av muligheten etter avtale med instituttet og avtalepart.
Vi har kun to plasser per semester og et C-snitt kreves.

Språk

Undervisningen foregår hovedsakelig på tysk.

Tysk språkkrav B1. Kravet faller bort dersom man kun ønsker å følger emner på engelsk.

For emner på engelsk er språkkravet for bachelorstudenter: 4 eller bedre fra videregående skole.

Oldenburg tilbyr tyskkurs før semesterstart.

Hvilke emner kan jeg ta?

Studentene kan ta emner innen informatikk. Dersom studenter ønsker å følge emner på engelsk, ønsker avtalepart beskjed slik at man kan avklare tilgjengeligheten av engelskspråklige emner i utvekslingsperioden. Dette kan gjøres etter at man har fått tilbud.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemesteret: 1. oktober - slutten av februar 

Vårsemesteret: 1.april - slutten av juli.

For oppdaterte lister se her.

Hva koster det?

Du må betale semesteravgift og semesterregistrere deg ved UiO for det semesteret du er i utlandet, men slipper da å betale skolepenger ved avtaleuniversitetet.

Tyske universiteter har for øvrig lovfestet at studenter må være innmeldt i deres studentunion. For å bli medlem her må man betale en avgift. Gjennom å betale denne avgiften får studentene rabatt på offentlig kommunikasjonen.

Bolig

Det internasjonale kontoret vil være behjelpelig med tildeling av studentboliger. Leien ligger på omtrent 200 - 300 euro per måned.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Tyskland

By

Oldenburg

Nettside

http://www.uni-oldenburg.de/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Erasmus+

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for informatikk

Kontakt

MN International (e-post)

Trefftid er onsdager mellom kl. 12 - 15 på MN-studieinfo

 

Studenter som har vært her tidligere

Her kan du finne et internasjonalt nettverk av studenter som skal til Oldenburg, eller som tidligere har vært på utveksling.