Utvekslingsavtale mellom Carleton University og Institutt for geofag

Avtalen bør sees i sammenheng med Institutt for geofags avtale med Ottawa. Det er utarbeidet detaljerte forslag til emner som kan tas for geografistudenter. Kontakt Institutt for geofag om detaljer.

Hvem kan søke?

Avtalen gjelder geografistudenter ved Institutt for geofag. Karaktersnitt på C kreves. Krav til engelskkunnskaper for bachelorstudenter:
4 eller bedre fra videregående skole. Se nettside om engelskkrav. For masterstudenter, se avsnitt under om språkkrav.

Språk

Engelsktestkrav for studentar på bachelor (testen kan ikkje vere elder enn 24 mnd):

  • Internet Based TOEFL (iBT) 86 (minimum of 22 in skriving and snakking, og 20 i lesing og lytting and 20)
  • IELTS  6.5 (minimum 6.0 i kvart felt)
  • CAEL  70
  • CEFR  nivå C1 or C2

 

Engelsktestkrav til studentar på master (testen kan ikke være elder enn 24 mnd)

  • Internett baster TOEFL (iBT/Next Generation) 100 (minimum 25 i skriving, snakking, lesing og lytting)
  • Papirbaster TOEFL (PBT) 580
  • IELTS  8.0 (minimum 7.5 i kvart felt)
  • CAEL 70
  • CEFR Level C2
  • Pearson Test of English (PTE)(Academic): 60 poeng I kvar kommmunikative ferdighet 

Hvilke emner kan jeg ta?

Kontakt institutt for geofag for en detaljert oversikt over anbefalte emner. Se forøvrig undergraduate calendar og graduate calendar.

1 credit tilsvarer 12 studiepoeng.

Hvor lenge varer semesteret?

Summer term: May - August

Fall term: September - December

Winter term: January - April

Hva koster det?

Studenter må betale semesteravgift og semesterregistrere seg ved UiO for det semestret de er i utlandet, men slipper da å betale semesteravgift ved avtaleuniversitetet. Unntak er eventuelle avgifter for feltkurs o.l.

Andre utgifter: Alle studenter vil automatisk bli en del av Carleton University Student Health Insurance Plan (UHIP). Prisen på helseforsikringen ved Carleton University var i 2018 på $260 for 5 måneder. Det er mulig å søke om fritak fra denne forsikringen hvis du kan vise til en omfattende privat helseforsikring i tillegg til HELFO. Mer informasjon om hvordan du kan søke om fritak får du i søknadsprosessen til Carleton University.

 

Det er mulighet for å søke om stipend gjennom SIU-prosjektet RemoteEx: http://www.mn.uio.no/geo/english/research/networks/remoteex/

For mer informasjon om søknadskriterier ta kontakt med Karianne S. Lilleøren: k.s.lilleoren@geo.uio.no

Bolig

Det gis ingen boliggaranti, men de er behjelpelige med å finne enten bolig på campus eller utenfor campus dersom det ønskes. Se nettside for bolig.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Canada

By

Ottawa

Nettside

http://www.carleton.ca/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

Bilateral

Studienivå

Bachelor, Master og PhD

Avtaleeier

Institutt for geofag