Utvekslingsavtale mellom Université de Montréal og Universitetet i Oslo

Université de Montréal (UM) er en flott mulighet for UiO-studenter som har lyst til å studere på fransk utenfor Europa. UM er et svært anerkjent universitet som befinner seg i kosmopolitiske Montréal, en fargerik og spennede møteplass for fransk og nord-amerikansk kultur. Dette preger også universitetet, hvor studiesystemet i hovedtrekk er nord-amerikansk, men i fransk språkdrakt. Montréal er verdens nest største franskspåklige by, samtidig som engelsk er utbredt og beherskes av de fleste. Selve universitetet ligger rett bakenfor byens store parkområde, Mont Royal, og nås lett fra sentrum med metro.

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit. Avtalen er særlig egnet for studenter som skal avlegge frie emner.

Du må ha avlagt minst 60 studiepoeng når du søker.

Karakterkrav: snitt på over C

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • odontologi

Det er noen emner utvekslingsstudenter ikke kan ta, eller der det er begrenset med plass.

Det er bare mulig å søke på avtalen til fristen 15. februar.

Språk

Undervisningsspråket er fransk.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i SøknadsWeb innen søknadsfristen.

Krav til språkkunnskaper: Det kreves at søker har tilstrekkelig franskkunnskaper til å følge undervisning på fransk. Dette innebærer franskkunnskaper utover videregående skole-nivå. Søknaden skal derfor vedlegges en bekreftelse på dette primært fra veileder/fagmiljø ved UiO.

Alternativt kan du ta språktesten DELF Tout pubilc (krav: nivå B2). Testen arrangeres av Det franske kultursenteret i Oslo to ganger i året (juni og desember).
Pris per test er 1375,-

Det er mulig å delta på intensive franskkurs om sommeren ved UM (betalkurs) før semesterstart

Hvilke emner kan jeg ta?

Informasjon om emnetilbudet ved UM De fleste emner er på 3 credits, og tilsvarer 3 timers klasseromsunderving (og 6 timers egenstudium) i 15 uker.

Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav. Emnevalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt.

15 credits pr. semester på 1er cycle (baccalauréat/bachelor), og 9 på 2ème cycle (maîtrise/master).

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Canada vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis kurs fra Université de Montréal skal erstatte emner på 2000-nivå ved UiO, må de være på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Høstsemester: begynnelsen av september til slutten av desember
Vintersemester: begynnelsen av januar til slutten av april
Det er også et kort sommersemester, men med begrenset emnetilbud, og som dermed ikke anbefales.

Hva koster det?

Antall gratisplasser varierer, som regel 3-6.

Utover gratisplassene kan bachelorstudenter søke om betalplass. Du finner mer informasjon på deres hjemmesider (klikk på Étutiants internationaux). 

Masterstudenter kan ikke søke om betalplass for utreise i høstsemesteret ettersom Université de Montréals frist for betalstudenter er 1. februar.

Alle studenter kan imidlertid søke om betalplass (dersom gratisplassene er brukt opp) om de søker om utveksling til vårsemesteret.

Bolig

Sjansen for bolig på campus er gode for dem som ønsker det. Tilbud om dette sendes ut av UM i forbindelse med opptaksbrev, og med en frist for å melde tilbake. Université de Montréal har ellers et boligkontor som er behjelpelig med å skaffe bolig utenfor campus. Også her skal mulighetene være gode, men kanskje lettest for dem som skal være i to semestre.

Visum

Dersom du skal studere i Canada i mer enn 6 måneder må du ha visum. Dersom du skal studere i Canada mindre enn 6 måneder trenger du kun oppholdstillatelse (dette ordnes etter ankomst)

Les mer om visum

Annet

I SøknadsWeb må du laste opp følgende innen søknadsfristen:

  • anbefalingsbrev (kan være på engelsk). Bachelorstudenter kan bestille et generelt anbefalingsbrev fra infosenteret på sitt fakultet (gjelder ikke studenter ved Det juridiske fakultet). 
  • Uttalelse fra fagmiljø/studieveileder ved UiO om tilstrekkelige franskkunnskaper, ev. språktest, f.eks. DELF/DALF.

Sykeforsikring i Québec: Det finnes en egen trygdeavtale mellom Norge og Québec som sikrer deg rett til dekning av helseutgifter på lik linje med lokale studenter.
Kontakt HELFO utland for mer informasjon: post@helfo.no

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar. Slik søker du.

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Canada

By

Montréal

Nettside

http://www.umontreal.ca/


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Studenter som har vært her tidligere

Astrids blogg