UC Berkeley

Ingrid utvekslet til UC Berkeley vårsemesteret 2018 som del av bachelorprogrammet i molekylærbiologi.

Hvorfor valgte du dette universitetet? 

Fordi det er et verdenskjent universitet med ledende forskning innenfor mitt studiefelt og de snakket engelsk

Meg foran Doe Library, hvor jeg pleide å lese. FOTO: privat.

Hvilke fagfelt tok du emner innenfor? 

Molekylær cellebiologi

Hvilke emner tok du? 

Molecular Immunology, systems circuits and behavioral neuroscience, bacterial pathogenesis, stem cell biology, ethics and societal impacts med tre eksamener per semester med både multiple choice og skriftlige svar.

Hvordan opplevde du arbeidsmengden med studier dette semesteret? 

Brukte mye tid, men helt annerledes måte å jobbe på enn på universitet i Oslo. Ville sagt omtrent like mye, kanskje litt mer.

Hva var det beste med utvekslingsoppholdet? 

Fikk mange nye bekjente med annen bakgrunn, spesielt siden Berkeley har en høy andel internasjonale studenter. Var ikke det beste velkomst apparatet, men studentene var velkomne og interesserte i å bli kjent som gjorde at det ikke gjorde så mye.

Hvordan hadde du det økonomisk under utvekslingsoppholdet? 

Var svært dyrt å bo, spesielt siden de jeg flyttet med og jeg ikke var inne i systemet eller kjente noen fra før av, så leide privat av ett ikke veldig gunstig leiefirma som de lokale holdt seg unna.

Vil du anbefale andre studenter å velge dette universitetet? 

Ja. Jeg hadde et veldig bra semester.

Annet 

Ikke lei av equity apartments. Ikke kjøp møbler for dyrt. Ikke stress med å skaffe leilighet tidlig. Gå på office hour til professorene. Virkelig vurder å velge å bo i ihouse ettersom de får et helt spesielt fellesskap. Det er veldig dyrt, men så slipper man å styre med et privat leiefirma og leiekontrakt. Prøv å reis så mye som mulig.

Publisert 21. aug. 2018 10:50 - Sist endret 24. juni 2019 12:41