UC Berkeley

Petter utvekslet til UC Berkeley vårsemesteret 2018 som del av bachelorprogrammet i molekylærbiologi.

Bildet er fra et av bibliotekene på UC Berkeley. FOTO:privat

Hvorfor valgte du dette universitetet? 

Høyt nivå på universitet, ønskede fag, god avtale med universitetet

Hvilke fagfelt tok du emner innenfor? 

Molekylær biologi.

Hvilke emner tok du? 

Immunologi, Nevrobiologi, stamceller, bakteriell patogenese.
3 eksamener i hvert fag utover semesteret. Noe multiple choice og noe kortsvarsoppgaver i alle 3 emner.

Hvordan opplevde du arbeidsmengden med studier dette semesteret? 

Følte jeg brukte omtrent samme tid på studier her som på UiO. Det er fag som krever en del lesing, så man må henge med hver uke, men føler jeg hadde en del fritid til andre ting også.

Hva var det beste med utvekslingsoppholdet? 

Det beste var nok valgmulighetene til fagene jeg kunne ta og kvaliteten på de. Veilederen på universitetet der for vårt utvekslingsprogram var veldig hjelpsom og gjorde slik at emnene jeg valgte ble innenfor riktig arbeidsmengde for meg og innenfor riktige områder av faget.

Hvordan hadde du det økonomisk under utvekslingsoppholdet? 

Det gikk fint med støtten jeg hadde, men det er et veldig dyrt sted å bo.

Vil du anbefale andre studenter å velge dette universitetet? 

Ja!

Publisert 21. aug. 2018 10:50 - Sist endret 21. aug. 2018 10:50