University of California, Berkeley

Amalie utvekslet til UC Berkeley vårsemesteret 2019 som del av profesjonsstudiet i psykologi.

Hvorfor valgte du dette universitetet?

Omdømmet til universitetet og fagtilbudene. Ved å reise gjennom UCEAP-avtalen hadde jeg store valgmuligheter ift. valg av emner.

Hvilke fagfelt tok du emner innenfor?

Psykologi og sosiologi

Hvilke emner tok du?

  • Sociology of Culture. Evalueringsform: Fire hjemmeeksamener 
  • Sociology of Gender. Evalueringsform: Fire hjemmeeksamener og deltagelse i forelesninger/online

  • Sociology of Childhood. Evalueringsform: To hjemmeeksamener, én review-artikkel og étt feltstudie og sammenfatning av feltstudien. Deltagelse i forelesning/pop-quizzer i forelesning.

  • Developmental Psychology. Evalueringsform: To skoleeksamener, én artikkel som ble skrevet gjennom semesteret og én observasjonsstudie. Måtte være deltager i forskning. Quizzer hver uke

Hvordan opplevde du arbeidsmengden med studier dette semesteret?

Ekstremt mye. For eksempel; ett fag på UiO (Utviklingspsykologi, PSYC3200) skulle erstattes av to fag på UC Berkeley for å få overlapp i antall studiepoeng. På UiO bruker man én pensumbok. Den samme pensumboken hadde jeg på Berkeley, men i tillegg hadde jeg 5 andre omfattende bøker og ca. 15 forskningsartikler. Dette syns jeg speiler den store arbeidsmengde på UC Berkeley sammenlignet med UiO.

Hva var det beste med utvekslingsoppholdet?

UCEAP-avtalen er en virkelig god avtale. Man kommer inn i et stort og internasjonalt miljø, og har de samme rettighetene som amerikanske studenter hva gjelder tilgang til emner, orientation week, rådgivning etc. Sammenlignet med andre nordmenn som var på avtaler gjennom extension-school (de kunne typisk kun velge sosiologi-emner, og slet med å få plass på disse emnene), hadde vi mange fordeler. Professorene var utrolig dyktige og man kunne få jevnlig én-til-en veiledning med svært store og anerkjente professorer. Campus er utrolig fint, og Berkeley er lokalisert veldig fint til om man ønsker å oppleve hva California har å by på. Du får gratis busskort gjennom skolen som tar deg rundt hele Berkeley og inn til San Francisco. Oppholdet var over all forventning, både hva gjelder faglig, sosialt og personlig utbytte. Andre som reiser på andre avtaler kan fort ende opp i en "norsk boble" på et universitet der det er såpass mange nordmenn, men det er veldig lett å unngå på denne avtalen. I orientation week møter du både amerikanere og andre studenter fra hele verden, og det er et utrolig velorganisert og bra opplegg. Dette gjorde at jeg fikk en kjempegod start på oppholdet, og har sikret meg venner fra hele verden for resten av livet!

Hvordan hadde du det økonomisk under utvekslingsoppholdet?

Jeg sparte mye før oppholdet. Støtten fra Lånekassen var på ingen måte tilstrekkelig. Selv om jeg slapp å betale skolepenger så er Berkeley en dyr by å leve i, særlig med den dårlige kursen. Jeg leide rom i et kollektiv til 12.500 NOK per måned. Det var vanskelig å finne noe som hadde ok standard og var rimeligere. Dessuten kommer man ikke unna helseforsikring fra Berkeley til ca. 14.000 NOK (med mindre man kjøper en annen relativt dyr amerikansk forsikring, da de ikke godtar noen internasjonale forsikringer for å få fritak fra denne. Dette er særegent om man reiser gjennom UCEAP). Jeg fikk legater på til sammen 44.000 NOK i tillegg til penger fra Lånekassen, og var allikevel nødt til å spare/låne mye ekstra. Så dette er et dyrt sted å være!

Vil du anbefale andre studenter å velge dette universitetet?

Helt klart!

Andre tips?

Man bør være obs på hvor mye penger det koster å dra på denne avtalen, selv om man slipper å betale skolepenger. Bare det å få visum til USA koster flere tusen kroner. Av andre uforutsette utgifter var orientation week, helseforsikring, dyr husleie og relativt dyr mat selv om man lager maten selv. 

Utvekslingsoppholdet krevde mye planlegging og kostet svært mye, men det var absolutt verdt det! Det faglige og sosiale utbyttet man får var over all forventning. Berkeley har for eksempel en rekke parkeringsplasser som kun kan benyttes av personer som har mottatt en nobelpris, og 16 av grunnstoffene i periodesystemet er oppdaget på Berkeley. Her har du altså mulighet til å ha ekstremt dyktige professorer som forelesere! Blant de internasjonale studentene er det et kjempegodt miljø, og du vil oppleve å møte alle typer mennesker fra en rekke ulike kulturer.

    Publisert 29. aug. 2019 12:44 - Sist endret 29. aug. 2019 12:48