Utvekslingsavtale mellom University of Newcastle og Universitetet i Oslo

The University of Newcastle er blitt rangert som en av de 10 beste i Australia når det gjelder forskning. I tillegg satser de stort på undervisning og innovative undervisningsmetoder. Byen Newcastle ligger ca. 2 timer nord for Sydney. 

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha minst 60 studiepoeng bestått før du kan søke på denne avtalen, altså innen søknadsfristen 15. februar/ 15. september.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • odontologi
  • farmasi

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Engelskkrav:

  • 4 eller bedre fra norsk videregående skole

eller

Informasjon om TOEFL får du fra Test Information.

Kontakt Folkeuniversitetet for informasjon om og påmelding til IELTS.

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15. februar/15. september.
Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

 Kursvalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites).

Søk etter kurs på hjemmesidene til Newcastle

  • Antall credits per semester fulltid for bachelorstudenter: 40
  • Antall credits per semester fulltid for masterstudenter: 40

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Australia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal ersatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

2 semestre
Semester 1: slutten av februar-begynnelsen av juli
Semester 2: slutten av juli-slutten av november

Hva koster det?

Både gratis- og betalplasser.

Skolepenger ved University of Newcastle

Antall ledige gratisplasser vil variere fra semester til semester. Vårsemesteret 2019:  2 ledige gratisplasser. 10 - 15 betalplasser tilgjengelig.

Bolig

Som utvekslingsstudent kan du søke om studentbolig.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Australia

By

Newcastle, NSW

Nettside

http://www.newcastle.edu.au


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo

Studenter som har vært her tidligere