Utvekslingsavtale mellom La Trobe University og Universitetet i Oslo

La Trobe University er et multi-campus universitet, hvorav hovedcampus ligger litt utenfor Melbourne. Universitetet er sterke innenfor humaniora, samt fagfelt som sosiologi, kommunikasjon og medievitenskap. Forskningsfokus er også på helse, samfunn og globale utfordringer.

Kenguru på campus
Foto: La Trobe University

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale og studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha bestått minst 60 studiepoeng innen søknadsfristen før du kan søke på denne avtalen.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • odontologi
  • farmasi

Språk

Undervisningsspråk: engelsk.

Språkkrav:

Informasjon om påmelding til TOEFL (EST)

Informasjon om påmelding til IELTS (Folkeuniversitetet)

Resultatet av språktesten må være klart innen søknadsfristen.
Har du TOELF/IELTS fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Hvilke emner kan jeg ta?

Emnevalg gjør du i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav/prerequisites.

Søk etter emner på hjemmesidene til La Trobe

La Trobes profil

  • 60 credits = 30 studiepoeng

Vi anbefaler vanligvis at studentene tar emner på minst 2. årsnivå. 1.årsemner i Australia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de emnene i Australia skal erstatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de være  på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om emnegodkjenning, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Semester 1: mars - juni
Semester 2: juli - november

Academic calendar

Hva koster det?

Både gratis- og betalplasser.

Antall gratisplasser vår 2021: 2-4

Les mer om skolepenger ved La Trobe

UiO-studenter som får betalplass får AUD$ 500 i avslag på skolepengene.

Bolig

La Trobe er behjelpelig med å finne bolig, og har flere ulike boligtilbud på og utenfor campus.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

For å søke på avtalen med La Trobe må du legge ved et anbefalingsbrev fra en vitenskapelig ansatt. Du må laste opp dette i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Brosjyrer for internasjonale studenter ved La Trobe

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Australia

By

Melbourne, VIC

Nettside

http://www.latrobe.edu.au


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo