Utvekslingsavtale mellom La Trobe University og Universitetet i Oslo

La Trobe University er et multi-campus universitet, hvorav hovedcampus ligger litt utenfor Melbourne. Universitetet er sterke innenfor humaniora, samt fagfelt som sosiologi, kommunikasjon og medievitenskap. Forskningsfokus er også på helse, samfunn, og globale utfordringer. 

Hvem kan søke?

Dette er en sentral utvekslingsavtale som ikke er begrenset til ett fagmiljø ved UiO. Studenter fra de fleste studieprogram kan derfor søke seg hit.

Karakterkrav: snitt på over C

Du må ha minst 60 studiepoeng bestått før du kan søke på denne avtalen, altså innen søknadsfristen 15. februar/ 15. september.

Studenter på følgende profesjonsstudier kan ikke søke:

  • medisin
  • odontologi
  • farmasi

Språk

Undervisningsspråket er engelsk.

Engelskkrav:

  • Bachelor: 4 eller bedre i engelsk fra norsk videregående skole

eller

Informasjon om TOEFL får du fra Test Information.

Kontakt Folkeuniversitetet for informasjon om og påmelding til IELTS.

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15. februar/15. september.
Om du har tatt en TOELF/IELTS-test fra før, vær oppmerksom på at resultatet kun er gyldig i to år.

Dokumentasjon på språkkunnskaper må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Hvilke emner kan jeg ta?

Kursvalg bør gjøres i samråd med studieveileder på programmet ditt. Du har selv ansvar for å sjekke at du oppfyller eventuelle forkunnskapskrav (prerequisites).

Søk etter emner på hjemmesidene til La Trobe

La Trobes profil

  • Antall credits per semester full tid for bachelorstudenter: 60
  • Antall credits per semester full tid for masterstudenter: 60

Det anbefales normalt at studentene tar emner på minst 2. års nivå. 1.årsemner i Australia vil imidlertid kunne godkjennes som frie emner og vil også kunne erstatte emner på 1000-nivå ved UiO. Hvis de avlagte emnene skal ersatte ett eller flere av våre emner på 2000-nivå, bør de avlegges på minst 2. års nivå.

For ytterligere informasjon om hva som kreves for å få uttelling for normert tid, ta kontakt med fakultetet ditt.

Hvor lenge varer semesteret?

Studieåret har 2 semestre.

Semester 1: begynnelsen av mars-begynnelsen av juli
Semester 2: slutten av juli-slutten av november

Hva koster det?

Både gratis- og betalplasser. UiO-studenter som får betalplass, vil få AUD$ 500 i avslag på skolepengene.

Les mer om skolepenger ved La Trobe

Antall ledige gratisplasser vil variere fra semester til semester. Vårsemesteret 2019: 2 gratisplasser ledig.

Bolig

La Trobe er behjelpelig med å finne bolig, og har flere ulike boligtilbud på campus. Hvis man ønsker å bo privat er La Trobes "Housing service office" behjelpelig med å skaffe bolig privat og med midlertidig bolig til man har funnet et sted å bo. Når man er tatt opp som student vil man bli tilsendt informasjon.

Visum

Du trenger visum før avreise.

Annet

For å søke på avtalen med La Trobe kreves det et anbefalingsbrev fra en vitenskapelig ansatt. Dersom det blir vanskelig å skaffe dette, har noen fakulteter en ordning for å bastille generelle anbefalingsbrev. Kontakt studieinfo ved ditt fakultet for nærmere informasjon.

Anbefalingsbrevet må lastes opp i Søknadsweb innen søknadsfristen.

Study Abroad Guide 2019

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb

Om universitetet

Land

Australia

By

Melbourne, VIC

Nettside

http://www.latrobe.edu.au


Alle avtaler med dette universitetet

Fakta om avtalen

Avtaletype

UiO-avtale

Studienivå

Bachelor og Master

Avtaleeier

Universitetet i Oslo