Utvekslingsavtale mellom Universidad Nacional de Córdoba og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) er Argentinas eldste universitet, og det nest eldste i Sør-Amerika. Det ligger i Córdoba, hovedstaden i provinsen Córdoba.

Hvem kan søke?

Du må ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise, og det er krav om karakteren C. Du bør ha avlagt 20 studiepoeng i spansk, ev. tilsvarende kunnskaper. Om de nødvendige eksamenene skal avlegges etter søknadsfristen kan det gis betinget opptak i påvente av eksamensresultatene. Studenter på Europeiske språk, studieretning spansk og Lektorprogrammet, 80-gruppe i spansk har fortrinnsrett til avtalen, men studenter på andre studieprogrammer kan også søke.

Informasjon om søknadsprosessen til Córdoba

Språk

Spansk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet/fagmiljø.

Kravet for å få godkjent 30 studiepoeng hos oss er satt til 15-16 timer pr uke i ett semester ved UNC for bachelorstudenter, men dette kan avhenge av fagområde og type kurs.

Bolig

Vertsuniversitetet vil vanligvis opplyse om muligheter til å søke bolig.

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb