Utvekslingsavtale mellom Universidad Nacional de Córdoba og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk

Universidad Nacional de Córdoba (UNC) er Argentinas eldste universitet, og det nest eldste i Sør-Amerika. Det ligger i Córdoba, hovedstaden i provinsen Córdoba.

Hvem kan søke?

Du må ha avlagt 60 studiepoeng ved UiO før avreise, og det er krav om karakteren C. Du bør ha avlagt 20 studiepoeng i spansk, ev. tilsvarende kunnskaper. Om de nødvendige eksamenene skal avlegges etter søknadsfristen kan det gis betinget opptak i påvente av eksamensresultatene. Studenter på Europeiske språk, studieretning spansk og Lektorprogrammet, 80-gruppe i spansk har fortrinnsrett til avtalen, men studenter på andre studieprogrammer kan også søke.

Informasjon om søknadsprosessen til Córdoba

Språk

Spansk.

Hvilke emner kan jeg ta?

Førsteårskurs godkjennes normalt ikke. Unntak kan gjøres, men kun etter skriftlig avtale med det enkelte fakultet/fagmiljø.

Kravet for å få godkjent 30 studiepoeng hos oss er satt til 15-16 timer pr uke i ett semester ved UNC for bachelorstudenter, men dette kan avhenge av fagområde og type kurs.

Bolig

Vertsuniversitetet vil vanligvis opplyse om muligheter til å søke bolig.

Visum

Det kreves studentvisum i Argentina.

Det er viktig at du følger gjeldende instruks fra Universitetet i Cordóba siden reglementet kan endres fra ett år til et annet.

For 2019 gjelder følgende reglement:

Ved ankomst skaffer du turistvisum på flyplassen.

Ta med følgende dokumenter fra Norge: pass (som må være gyldig i minst 6 måneder), passkopi og passbilder 4x4 cm med hvit bakgrunn.

Hvis du skal være ute i mer enn 6 måneder, må du også ta med engelsk versjon av politiattest med apostillestempel fra Fylkesmannen.

Se ellers UNCs nettsider for mer informasjon om prosedyren du følger for å søke om visum i Argentina etter ankomst:

https://www.unc.edu.ar/internacionales/procedimiento-migratorio.

Før du reiser bør du bestille time (turno) hos migrasjonskontoret i Córdoba og bestille time for å få argentinsk politiatttest (certificado de antecedentes penales).

 

Slik søker du

Du søker på utvekslingsavtalen gjennom SøknadsWeb. Fristen er 15. februar/15. september.

Slik søker du

Logg på Søknadsweb